21/09/2022

Energirådgiver

 • Stavanger kommune
Elektro - Mekanisk - Rør Rådgiver - Konsulent VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

 

Søknadsfrist: 17.10.2022

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsmasse. Kommunen er lt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. Å følge opp en slik samling eiendommer krever kompetanse på en rekke områder. 

Samfunnet har en forventning om at kommunen strekker seg lenger enn forskriftskravene for å oppnå målsetninger i sine klima- og miljøplaner. Stavanger kommune skal gå foran i arbeidet med å sørge for effektiv drift og utviklingen av eiendommene sine. 

Stillingen er plassert i kommunens eiendomsavdeling under seksjon Formålsbygg. Seksjonen består av enhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling. 

Formålsbygg har ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg.  

Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø, for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse, som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre. 

Arbeidsoppgaver

Som energirådgiver skal du være en del av fagstaben i Formålsbygg. Innenfor dette fagtemaet er det et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder som kan tillegges stillingen. Kommunen arbeider på mange områder innenfor energi i bygninger og i denne stillingen vil følgende oppgaver være mest sentrale:

 • Deltaker i utarbeidelse av kravspesifikasjoner knyttet til energimåling i nybygg- og renoveringsprosjekter
 • Fagressurs inn i byggeprosjekter for vurdering av ulike energiløsninger i samarbeid med ITB- Og LCC koordinator.
 • Ansvar for energimerking av kommunale yrkesbygg.
 • Ansvar for vedlikehold av energivurderinger av tekniske systemer.
 • Vurdere lønnsomhet ifm gjennomføring av energispareprosjekter eller energieffektiviseringstiltak.
 • Deltaker i arbeidet med energirapportering i forbindelse med klima- og miljøplan arbeidet.
 • Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter. 
 • Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc.
 • Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet.
 • Deltaker i arbeidet med å konvertere kommunens energiforbruk over til fossilfrie- og fornybare energikilder.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag, vvs, elektro, energi & miljø etc., gjerne med spesialisering innen noen av fagtemaene.
 • Erfaring med energimerking av yrkesbygg.
 • Erfaring med bruk av simuleringsverktøy for energiberegninger, eksempelvis SIMIEN.
 • God kjennskap til NS3031.
 • Erfaring og kunnskap og prosessforståelse i systemer som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, varmepumper, energimåling.
 • Erfaring i bruk av energioppfølgingssystemer.
 • Kjennskap til styresystemer for byggautomatisering, SD-anlegg.
 • Grunnleggende forståelse for termiske energisystemer.
 • Erfaring og kunnskap om solenergisystemer.
 • Erfaring med energiutredninger i områder, eksempelvis ved bruk av metodene til ZEN senteret.
 • Erfaring med søknadsprosesser knyttet til støtte for gjennomføring av energiprosjekter.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.    

Personlige egenskaper

 • God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365
 • God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge og drifte gode bygg å være i med lavt energiforbruk samt lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden
 • Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene
 • Gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende
 • Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten
 • Opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk
 • Åpen og ærlig

Vi tilbyr

 • En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag
 • Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt
 • Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode 808400 Ingeniør

Om arbeidsgiveren

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

 Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.

 Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Espen Svendsen
Stillingstittel
Enhetssjef
Telefon 476 20 480 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå