14/09/2022

Yrkesfaglærer i elektrofag automasjon Strømmen videregående skole

 • Viken fylkeskommune
Elektro - Mekanisk - Rør Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

 


Vil du arbeide på en av Norges største elektroavdelinger?

Strømmen videregående skole har ledig 100% fast stilling som yrkesfaglærer i elektrofag automasjon med snarlig tiltredelse. Har du fagbrev, oppdatert erfaring og praksis med automasjon fra arbeidslivet søker vi spesielt etter deg. 
Vi tilrettelegger for grundig faglig støtte i arbeidet for god opplæring av flott ungdom mot gode fagfolk. 

På Elektroavdelingen har vi ca. 240 elever og lærere. Opplæring for ungdom, voksne og Vg3 med tyngdepunkt innen automasjon, installasjon og EKOM. En opplæring på skole, i en stor yrkeshall og i samarbeid med arbeidslivet. Vi tilbyr et utfordrende, spennende og utviklende arbeidsmiljø, der alle bidrar med å forme en levende og ledende skole som står foran nye utviklingsprosjekter.

Strømmen videregående skole er en yrkesfaglig skole med ca.1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene; elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknologi- og industrifag. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt språkopplæring, voksenopplæring, lærlingskole, fagopplæring og fagskole, samt ny yrkeshall for Vg3 i skole. Skolen har ca. 200 ansatte.

Alle Vikens videregående skoler skal jobbe for samme rammeverk for læring og ledelse som et profesjonsfaglig og pedagogisk verktøy. Formålet med rammeverket er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler. Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen.

Vi utdanner yrkesutøvere til et arbeidsliv der kunder skal bli fornøyde, der yrkesutøvere skal kunne arbeide sammen med andre og bli respekterte. Opplæringen skal møte arbeidslivets- og samfunnets krav og skal oppleves som relevant, helhetlig og yrkesrettet. Helhet og yrkesretting betyr for oss å arbeide tverrfaglig og se alle fag og hele utdanningsløpet i sammenheng. Elevene våre skal tilegne seg både faglig-, sosial- og praktisk kompetanse. Gjennom elevmedvirkning ønsker vi å skape tilpasset opplæring og legge grunnlaget for aktive og ansvarlige samfunnsborgere.

Vi legger stor vekt på holdningsskapende arbeid. Pedagogene våre er tilknyttet ulike profesjonsfellesskap som utgjør lagene rundt eleven. Profesjonsfellesskapene er viktige møtearenaer der arbeidet med skolen sine satsingsområder; kvalitet i opplæringen og vurdering for læring, det nye rammeverket til Viken fylkeskommune, livsmestring og norsk i alle fag, har sin naturlige plass. Pedagogene ved Strømmen videregående skole er opptatt av at elevene skal lykkes i læringsarbeidet sitt. Elevsynet er preget av dialog, respekt og åpenhet.

Arbeidsoppgaver
 • hovedfokus på automatiseringsfag
 • ønskelig med opplæring på alle nivå innen elektrofag
 • arbeid i team og profesjonsfellesskap
 • utviklingsarbeid mellom skole - arbeidsliv
Kvalifikasjoner
 • fagbrev og ønskelig med praksis som automatiker
 • ønskelig med erfaring og praksis som elektriker/EKOM-installasjoner
 • oppdatert praktisk erfaring fra styre- og reguleringssystemer er ønskelig
 • fagskole eller ingeniørutdanning og PPU, eller yrkesfaglærerutdanning er ønskelig
 • god digital kompetanse og digital omstillingsevne
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team 
 • har evne og vilje til å skape gode relasjoner med både elever, medarbeidere og arbeidslivet
 • har positiv innstilling til å jobbe med ungdom i ulike livssituasjoner
 • har evne til å videreutvikle god yrkesopplæring for alle
 • har fleksibilitet, vilje og humør til «å stå» på i hektiske perioder
 • er trygg og tydelig som klasseleder

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • en skole hvor du trives dersom du liker å ha innflytelse, ønsker å påvirke læringsarbeidet i
 • konstruktiv retning og verdsetter kolleger med tydelige meninger
 • godt sosialt miljø
 • en skole der alle jobber sammen for å definere mål og for å nå dem
 • en skole som bruker arbeidslivet i opplæring, og gir elevene en inngangsport til arbeid
 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • gode pensjonsvilkår for våre ansatte

Kontaktinformasjon

Ben Are Kristensen
avdelingsleder
940 00 610
benk@viken.no

Lars Jakob Berg
avdelingsleder
414 17 932
larsber@viken.no

Ingeborg Goplen
rektor
984 03 879
ingeborgg@viken.no

SØKNADSFRIST: 09.10.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå