09/09/2022

HMS- og kvalitetsrådgiver i drift avløp

 • Kristiansand kommune
HMS Rådgiver - Konsulent VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

 

Ingeniørvesenets avløpsavdeling er en driftsgruppe med 28 ansatte som drifter 5 renseanlegg, 230 pumpestasjoner og 720 km avløpsledningsnett i Kristiansand. Avløps største anlegg er Odderøya renseanlegg inne i fjellet på Odderøya som er bygget for å kunne rense avløpsvann fra 140 000 personer i Kristiansand og Vennesla.
Avløp drift er en avdeling som er i rask utvikling. Vi opplever et økende fokus på miljø, sikkerhet og internkontroll som igjen fører til strengere krav til kvalitet og HMS. Samtidig er våre kvalitetssystemer i rask utvikling etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. For å hjelpe oss med å møte krav, utvikle gode systemer og for å hjelpe oss med oppnåelse av våre egne målsetninger, ser vi etter en rådgiver for kvalitet og HMS.
Stillingen vil ha en sentral rolle i forvaltningen og videreutviklingen av HMS og kvalitet på våre arbeidsplasser og systemene som skal ivareta dette. Arbeidsoppgaver vil være varierte og vil kunne involvere blant annet utforming og forvaltning av prosedyrer, opplæringsplaner, SJA-skjema, ROS-analyser, tiltakskort og andre HMS- / kvalitetsdokumenter. Det vil også innebære arbeid med vernerunder, lukking av avvik og samarbeid med andre innenfor og utenfor avløp som jobber med kvalitet og HMS.
Stillingen vil få en rolle i Kristiansand Akkreditert Prøvetaking ved Avløpsrenseanlegg (KAPA), en organisasjon som jobber for å sikre riktig kvalitet på prøvetakingen gjennomført ved større avløpsrenseanlegg i Kristiansand, Lindesnes og Sirdal kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til å utforme og gjennomføre Avløps målsetninger for HMS og kvalitet
 • Utvikling og forvaltning av HMS og kvalitetsdokumenter
 • Gjennomføring av vernerunder
 • Oppfølging og lukking av avvik
 • Koordinering av HMS- og kvalitetsarbeid med andre enheter i Kristiansand kommune
 • Overordnet arbeid innenfor akkreditert prøvetaking (KAPA)
 • Bidra til vårt kontinuerlige forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller høyere utdanning
 • Tidligere erfaring med HMS og kvalitetsarbeid knyttet til industri
 • God kjennskap til relevante krav, herunder lovverk og standarder
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • God IT-kompetanse, eksempelvis med office-suiten av programmer, skytjenester og enkle publiseringsverktøy for nettsider
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra arbeid med sertifisering / akkreditering

Personlige egenskaper

 • Strukturert tilnærming og arbeidsmetodikk
 • Selvgående person som jobber godt både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Gode sosiale egenskaper kombinert med moralsk og faglig integritet - en som ikke er redd for å si
 • ifra når noe ikke er på stell , men som også er positiv og kan motivere oss til å bli bedre

Vi tilbyr

 • En variert jobb både i og utenfor kontoret der du styrer mye av arbeidsdagen selv
 • Trivelig jobb, godt arbeidsmiljø og engasjerte arbeidskollegaer i en av Sørlandets viktigste miljø-bedrifter
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i hht. tariff avhengig av utdannelse og praksis

Om arbeidsgiveren

Bli med å styrke laget!

Kristiansand kommune har 112 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene  lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.  

Kontaktperson:
Tore Magnussen
Avdelingsleder
Telefon 950 56 620  

SØKNADSFRIST: 01.10.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå