02/09/2022

Ledig 100 % fast stilling som VA-ingeniør

 • Måsøy kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

 

Om stillingen

Samfunn og Utvikling, avdeling drift og utbygging har 14 ansatte, hvor 2 arbeider i administrasjonen og 6 arbeider i uteetaten med arbeidsoppgaver innen vei, vann, park, avløp og drift av kommunale bygningsmasse. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for innbyggerne.

Etatens viktigste tjeneste er å skaffe rent vann til innbyggerne og nok forbruksvann til industrien. Etaten sørger også for drift av avløpsnett, overvannsnett, kommunale veier/anlegg. Måsøy kommune har hatt fokus på renovering av vann og avløpsnett, og har gjort store oppgraderinger på det kommunale VA-nettet i Havøysund. Da vår nåværende VA-Ingeniør søker nye utfordringer, søker vi etter ny VA-Ingeniør.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.  Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista.

Måsøy kommune ønsker ikke søknader pr. post eller e-post, søknad med vedlegg sendes via JobbNorge.

Søknadsfrist: 25. september 2022.
Stillingen er ledig fra 1 desember 2022

De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldene regler fra Statens lånekassen.

Vi ønsker ikke annonseselgere.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for drift av VA, herunder oppfølging av internkontroll innen fagområdet, etterlevelse av instrukser og prosedyrer i praksis og gjennomføre ROS/risikovurderinger av VA-anleggene og tilstandsanalyser.
 • Oppfølging av vannforsyning i henhold til drikkevannsforskriften
 • Kontaktperson for fagområdet VA i kommunen og i kontakt med eksterne aktører/offentlige etater (NVE, Mattilsynet o.l.)
 • Delta i utarbeidelse av rammeavtaler
 • Hovedansvar for gjennomføring av VA-prosjekt (Prosjektledelse)
 • Rådgivning og saksbehandling innen VA fagfeltet
 • Superbruker for Gemini og kvalitetssikring av nye og eksisterende data.

Hvem ser vi etter

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper da vi jobber tett med ulike miljøer. Du må kunne ta initiativ og ha gjennomføringsevne. Du har god struktur og kan jobbe planmessig men også med en evne til å tilpasse og snu deg etter situasjonen. Du har gode analyse- og problemløsningsevner og du kan jobbe godt selvstendig for å videreutvikle fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant VA utdanning på bachelor/master nivå
 • Du har noen års erfaring med VA-teknisk infrastruktur fra offentlig eller privat virksomhet, men nyutdannede eller personer med lang erfaring kan også søke.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med bruk av Gemini og digitalt ledningskart
 • Du har førerkort klasse B

Det er også ønskelig at du har

 • Erfaring med bruk av elektroniske FDV-systemer og GPS-verktøy
 • Erfaring med bruk av Norske standarder, lover og forskrifter

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Arbeidstid: Dagtid
 • Lønn etter tariff, gode pensjonsordninger og forsikringer

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Drift og utbygging, Robert Larsen. Tlf: 91711506. E-post: Robert.Larsen@masoy.kommune.no

Søknadsfrist

25. september 2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå