05/07/2022

Feier/brannforebygger 70% og leder beredskap inntil 30%

 • Båtsfjord kommune
Brannvern Ledelse

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.08.2022

Om Stillingen

Båtsfjord kommune, brannvesenet, søker etter feier/brannforebygger i 70% stilling. Vi søker også etter en leder for beredskap i inntil 30% stilling. Vi søker deg som er fremtidsrettet, selvstendig og god på samarbeid, og som er ansvarsfull og ønsker utfordringen med å videreutvikle feieavdeling. 

Vår hovedoppgave er å forebygge brann ved å skape sikkerhet og trygghet i vårt distrikt. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg har vi ansvaret for tilsyn og feiing i alle fritidsboliger.

Som leder for beredskap vil du lede vår brann- og redningstjeneste som er delt i to avdelinger. Forebyggende og beredskap. Beredskapsavdelingen består av 5 utrykkningsledere med hjemmevakt i 5-delt vaktordning og 16 deltidsmannskaper. Stillingen er spennende, og gir mulighet for faglig og personlig utvikling.

Som ansatt vil du i tillegg tilbys 2% stilling som brannkonstabel ved Båtsfjord brannvesen.

Begge stillingene har tiltredelse så snart som mulig. Disse to stillingene kan kombineres. 

 

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner feier:

 • Fagbrev som feier.
 • Søkere uten fagbrev vil bli vurdert for stillingen, samt søkere med annen relevant utdanning, VK1 bygg og anleggsfag samt søkere med annen relevant praksis, fagarbeider eller brannkonstabel oppfordres til å søke. Du vil bli ansatt som ufaglært og ville måtte gjennomføre lærlingeskolen/utdanning og fagprøve i bedrift.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode kunnskaper i Norsk, Engelsk, skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjonskrav feier:

 • Førerkort klasse B.
 • søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse.

Ønskede kvalifikasjoner leder beredskap:

 • Kunnskap/erfaring i kompetanseutvikling
 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse C1, C
 • Kode 160, utrykningskjøring

Kvalifikasjonskrav leder beredskap:

 • Kvalifikasjoner iht. forskrift om organisering og dimensjonering avBrann- og redningsforskriften § 42(§41). Leder for beredskapsutdanning deltid vil få beredskapsutdanning iht lovkrav. Og må forplikte seg til å oppfylle krav innen rimelig tid. Kvalifikasjoner som uttrykningsleder i brannvesen§ 41.
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis fra brann- og redningstjeneste.
 • God kjennskap til IT som arbeidsverktøy.
 • Søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse.

Arbeidsoppgaver

Feier/brannforebygger:

 • Praktisk og faglig planlegging av feier/brannforebyggertjenesten.
 • Gjennomføre tilsyn og feiing av ildsteder.
 • Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling.
 • Delta i prosjektarbeid.
 • Planlegge og styre egen arbeidsdag.
 • Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar for brannforebyggende oppgaver i tilknytning feiertjenesten.

Leder beredskap:

 • Administrativ, faglig og driftsmessig leder av beredskapsavdelingen
 • Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar beredskapsavdelingens oppgaver.
 • Ansvarlig for øvelsesplanlegging og gjennomføring av brannøvelser.
 • Overordnet HMS- arbeid.
 • Sikre utvikling og gjennomføring av mål og strategier.
 • Være en del av ledergruppen i brannvesenet.
 • Leder beredskap vil være brannsjefs stedfortreder.
 • Delta i vaktturnus.

Vi tilbyr

 • Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark
 • Godt arbeidsmiljø samt gode opplæringsarenaer og veiledere.
 • Lønn i henhold til tariffavtale.
 • Varierte og tilpassede arbeidsoppgaver.
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerliste, jfr offentleglova §25.

Spørsmål om stillingen

Ansettelsesform

Fast

Søk nå