28/06/2022

Fagarbeider, vei og grønt

  • Åmot kommune
Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

 

Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som fagarbeider ved enheten Kommunal drift, vei og grønt.
Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg.

Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister.

Arbeidsoppgaver

• Maskinkjøring innenfor tjenesteområdene vei, friluftsområder. 
• Enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr.
• Manuelt arbeid innenfor områdene.
• Assistere andre fagområder ved behov
• Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder
• Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring
• Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten.

Kvalifikasjoner

• Fagbrev
• Maskinførerbevis
• Erfaring fra kjøring av tilsvarende maskiner.
• Praksis fra lignende privat eller offentlig virksomhet.
• Ønskelig med erfaring med FDV-systemer
• God forståelse for data og IT-verktøy
• Behersker norsk muntlig og skriftlig.
• Førerkort kl C

Personlige egenskaper

• Samarbeidsvillig, selvstendig og fleksibel.

Vi tilbyr

• Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
• Offentlig pensjonsordning.     
• Variert arbeid i et positivt miljø.     Kontaktinformasjon:
Knut Blix
Enhetsleder teknisk drift
95983382   SØKNADSFRIST: 28.08.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå