28/06/2022

Fagarbeider, kommunal eiendom

  • Åmot kommune
Bygg og anlegg Eiendom Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

 

Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som fagarbeider ved enheten Kommunal drift, kommunal eiendom.

Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg.
Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister.

Arbeidsoppgaver

• Drift og vedlikehold av kommunale bygg og tekniske anlegg
• Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder
• Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring
• Medvirke til å utarbeide og fornye nødvendige systemer i forbedringsarbeid
• Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten.

Kvalifikasjoner

• Relevant fagbrev innen fagkrets bygg og drift, evt annen utdanning/praksis som er relevant for arbeidsområdet
• Praktisk allsidig erfaring innen yrkesfag vil bli vektlagt
• Ønskelig med erfaring fra ventilasjonsanlegg 
• Ønskelig med erfaring fra SD-anlegg
• Ønskelig med erfaring med FDV-systemer
• God forståelse for data og IT-verktøy
• Behersker norsk muntlig og skriftlig 
• Førerkort, klasse BE

Personlige egenskaper

• Serviceinnstilt og fleksibel

Vi tilbyr

• Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
• Offentlig pensjonsordning.     
• Variert arbeid i et positivt miljø.    

Kontaktinformasjon:
Knut Blix
Enhetsleder teknisk drift
95983382  

SØKNADSFRIST: 28.08.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå