28/06/2022

Arbeidsleder Vann og avløp

  • Åmot kommune
Ledelse VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

 

Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som arbeidsleder ved enheten Kommunal drift, vann og avløp.

Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg.
Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. 

Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister.

Arbeidsoppgaver

• Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. 
• Gi innspill til budsjett og virksomhetsplaner.
• Vedlikehold av maskiner og utstyr
• Delta i de daglige arbeidsoppgaver
• Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder
• Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring
• Medvirke til å utarbeide og fornye nødvendige systemer i forbedringsarbeid

• Etterleve krav nedfelt i forskrifter og standarder.

 Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten.

Kvalifikasjoner

• Teknisk fagskole eller fagbrev innen minst et relevant fag.
• Erfaring med SD-anlegg
• Erfaring med bruk av FDV-systemer
• Praksis fra lignende arbeid i privat eller offentlig virksomhet.
• God forståelse for data og IT-verktøy
• Behersker norsk muntlig og skriftlig 
• Krav til førerkort, klasse BE    

Personlige egenskaper

• Serviceinnstilt, målrettet og fleksibel

Vi tilbyr

• Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
• Offentlig pensjonsordning.      
• Variert arbeid i et positivt miljø.  

Kontaktinformasjon:
Knut Blix
Enhetsleder teknisk drift
95983382

SØKNADSFRIST: 28.08.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå