22/06/2022

Leiar for anleggs- og driftsavdelinga

 • Ulstein kommune
Bygg og anlegg Ledelse VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

 


Ulstein kommune, teknisk etat søkjer etter leiar av anleggs- og driftsavdelinga.
Leiaren har ansvar for drift, utvikling og utbyggingsprosjekt for tenestene vassforsyning, avløp, kommunale vegar, hamn og grøntanlegg. Leiaren har omfattande kontakt med innbyggjarar, næringsliv og andre offentlege verksemder i tillegg til medarbeidarar på avdelinga og i organisasjonen elles. Stillinga rapporterer til kommunalsjef teknisk og inngår i leiargruppa ved etaten.

Arbeidsoppgåver

 • Leie avdeling med 11 tilsette
 • Økonomistyring
 • Personalansvar
 • Iverksette og gjennomføre utbyggingstiltak innan veg vatn og avløp
 • Sikre god drift innan tenesteområdet
 • Saksbehandling for politiske organ og oppfølging av vedtak

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning. Til dømes; ingeniør/sivilingeniør/master innanfor veg, vatn, avløp, bygg, anlegg og liknande, arkitekt, landskapsarkitekt.
 • Erfaring frå offentleg eller privat verksemd innanfor fagfeltet.
 • Erfaring frå prosjektutvikling og prosjektleiing
 • Kompetanse innan økonomistyring og måloppnåing
 • Førarkort minimum klasse B
 • Evne til relasjonsbygging og personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Omgjengeleg med gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Du må kunne jobbe godt både åleine og i lag med andre.
 • Engasjert, løysingsorientert og innovativ
 • Pågangsmot og evne til å drive prosessar framover

Vi tilbyr

Ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av profesjonalitet, sterke fagmiljø,  tilgang til gode nettverk både innan fag og leiing. 

Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP

Løn etter avtale

Kontaktinformasjon

Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk, 41582440

Arbeidsstad

Sjøgata 63
6065 ULSTEINVIK

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ulstein kommune

Referansenr.:4529328904
Stillingsprosent: 100%
Fast

Søknadsfrist: 17.07.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå