20/06/2022

Kommunedirektør

 • Måsøy kommune
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en trygg, tydelig og synlig kommunedirektør. En toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Vår nye kommunedirektør får ansvar for å lede en sterk fiskerikommune, ytterst på Finnmarkskysten.

Gjennom god økonomistyring, kulturbygging, prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenesteområder, skal du lede de ansatte fremover i utviklingen av Måsøy kommune. Vi har kommuneplanens samfunnsdel og en god økonomi som fundament i vårt arbeid, og leter etter en som kan holde stø kurs i utviklingen.

Som kommunedirektør får du en av de viktigste rollene i Måsøysamfunnet og du må være motivert av samfunnsoppdraget. Kommunedirektøren skal ha spesiell fokus på generell ledelse og økonomistyring. l tillegg er god dialog mellom administrasjon, politisk nivå i kommunen og innbyggere, noe kommunedirektøren skal føle er en selvfølge.

For å kvalitetssikre dette, må du altså kunne vise til gode resultater som leder innen offentlig og/eller privat virksomhet.

Videre vil vi legge vekt på at du har erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid, god forståelse for samhandling mellom politisk og administrativ ledelse og innsikt i offentlig forvaltning.

Søknadsfrist: 18. juli 2022

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Være opptatt av kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse.
 • Etablere gode relasjoner internt i organisasjonen, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen
 • Sikre at Måsøy kommune til enhver tid har en faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for bolyst og stadsutvikling
 • Sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system.
 • Være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle

Ønskede kvalifikasjonskrav

Vi ønsker at vår nye kommunedirektør skal ha en motiverende og inkluderende lederstil.
Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid med både interne og eksterne aktører vil bli vektlagt.

Vår ny kommunedirektør

 • Viser interesse for Måsøy kommune som samfunn, og skaper innhold i vårt slagord «Tar vare på folk og fisk»
 • Har en god gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig
 • Kjennetegnes somen lytlende lagspiller
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap har høyere relevant utdannelse
 • Har god erfaring med økonomistyring

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting,

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting, og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering

Ytterligere informasjon om stillingen får du ved å henvende deg til ordfører Bernth R. Sjursen, mob 47 33 24 07

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå