20/06/2022

Teamleder Kreditt PM

 • Sandnes Sparebank
Bank - finans

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 04.07.2022
Arbeidssted: Rådhusgata 3, 4306 Sandnes

Vil du jobbe i et team med stor fagkunnskap innenfor kreditt?

Vi er en framoverlent organisasjon med et godt arbeidsmiljø og tilbyr spennende muligheter. Du vil være på lag med 120 dyktige kollegaer som alle jobber med et brennende engasjement for å skape de beste resultatene og gode kundeopplevelser. Hos oss får du en unik innsikt i hvordan det er å drive en bank. Vi har en flat struktur der åpenhet verdsettes høyt. Vi snur oss raskt rundt og har korte beslutningsveier for å finne gode løsninger for våre kunder.

Teamet skal jobbe tett sammen med rådgiverne på privatmarked og gi faglig bistand og støtte innenfor kreditt og lånehåndtering.

Teamet skal bidra til håndtering av helhetlige kredittsaker for rådgivere i de ulike team, ha direkte kundekontakt, samt være besluttere for saker som rådgivere har produsert selv. Teamet har en viktig funksjon for å avlaste rådgiverne i PM slik at de kan være mest mulig i kundedialog.

Arbeidsoppgaver

 • Være operativ og ha ansvar for at lånesaker blir betjent effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister
 • Være proaktiv og kunne ta direkte kontakt med lånekundene
 • Koordinere opplæring og oppdatering av kredittkompetansen til våre rådgivere
 • Du vil være en viktig støttespiller for leder Kreditt PM
 • Du blir en kulturbygger og forbilde for organisasjonen
 • Teamleder vil ikke få personalansvar

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utvikle banken
 • Mulighet til å forme rollen som teamleder
 • Personlig utvikling som lånerådgiver og teamleder
 • Støtte fra leder for å nå felles mål
 • Være med i et team som skal lykkes sammen

Faglige kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/ høgskoleutdanning (finans/økonomi/administrasjon)
 • Relevant erfaring
 • Autorisert kredittrådgiver (FinAut)

Kontaktinformasjon:
Stein Haga
HR Sjef
Telefon 992 66 274

Rune Jåthun
Leder Kreditt
Telefon  941 31 599

Ansettelsesform

Fast

Søk nå