10/06/2022

Fagarbeidere /driftsoperatører Avdeling Vann

 • Eidsvoll kommune
VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse


Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder to vannbehandlingsanlegg og ca. 270 km med vannledninger med tilhørende kummer, fire høydebasseng og tre trykkøkningsstasjoner.

Fagarbeider - Driftsoperatør vann - vikariat, 100 % stilling

Den som blir ansatt, vil inngå i et lag av kompetente fagarbeidere/driftsoperatører med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomhet Kommunalteknikk. 

Arbeidsoppgaver
 • Drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningssystem, herunder vannbehandlingsanlegg, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og ledningsnett
 • Faste kontroller og oppfølging av vannbehandlingsanleggene
 • Betjene avdelingens grave- og anleggsmaskiner med ansvar for daglig ettersyn og kontroll
 • Anleggsarbeid i forbindelse med blant annet beredskap og utbedring av, vannlekkasjer, oppryddingsjobber og kumbytter
 • Ombygging på eksisterende vannledningsnett
 • Bidra med utvikling av overvåking av vannledningsnettet
 • Betjene elektronisk driftsovervåking
 • Elektronisk registrering og oppfølging av arbeidsordrer
 • Kumtilsyn med tilhørende rapportering
 • Spyling av vannledningsnettet
 • Vannprøvetaking
Kvalifikasjoner
 • Førerkort klasse B, C
 • Fordel med klasse BE/CE
 • Kompetansebevis M2 og M4
 • Fordel med YSK
 • Truckførerbevis er ønskelig
 • Fordel med erfaring fra VA-anlegg
 • Fordel med ADK-1
 • Gode norskkunnskaper
 • Søkere uten fagbrev, men med erfaring som anleggsmaskinfører og fører av tyngre kjøretøy samt grunnarbeid, vil også bli vurdert
Personlige egenskaper
 • Du er trygg og dyktig innen betjening av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner
 • Du er trygg og dyktig innen VA-faget
 • Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull
 • Du er punktlig og nøyaktig
 • Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt å komplettere arbeidsmiljøet
 • Kunne jobbe både alene og i team, samt ha gode kommunikasjonsevner
 • Ta initiativ og være målrettet
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kunnskapssøkende
 • Vi forutsetter at du har evne til å arbeide selvstendig, kunne sette deg inn i uforutsette hendelser og arbeid systematisk 
Vi tilbyr
 • Varierte og krevende arbeidsoppgaver med muligheter for egenutvikling
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Avlønning etter gjeldende tariff.
 • Innarbeidet fri i hele påske- og juleuka

Minst to referanser skal oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.
Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk her".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon:
Katarina Ottesen
avdelingsleder vann
66 10 77 15

Arnfinn Hjell
driftsleder
481 06 576

SØKNADSFRIST: 30.06.2022

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå