09/06/2022

Jurist AHV Bedriftsmarked

 • Sandnes Sparebank
Bank - finans Jus

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 13.06.2022

Vi skal styrke laget i vår bedriftsavdeling og er på jakt etter en engasjert jurist. Juristen skal videreutvikle det gode antihvitvaskingsarbeidet i banken og samtidig ha ansvaret for bankens kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging.

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank sin visjon er å være best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser. Antihvitvaskingsteamet har en sentral rolle i arbeidet som gjøres for å lykkes med  gode kundeopplevelser. 

Vi ser etter en kandidat med sterk interesse for jussen, som er løsningsorientert, har god forretningsforståelse, og som er opptatt av å skape resultater sammen med andre. Du vil samarbeide med mange av bankens avdelinger, både i antihvitvaskingsarbeidet og kontraktsoppfølgingen.

Den Gule Banken er en spennende arbeidsplass med ambisiøse mål og gul glød!

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Utvikle antihvitvaskenheten på bedriftsmarkedet
 • Sikre riktig kvalitet og oppfølging i det daglige antihvitvaskarbeidet og tilrettelegge for effektiv og god onboarding av nye kunder
 • Være pådriver for en sterk kunde- og servicekultur i samarbeid med rådgivningsorganisasjonen og kundeservice i bankens bedriftsavdeling
 • Være pådriver for å ta i bruk nye og effektive verktøy og metoder
 • Sikre tett samarbeid og samspill med øvrige enheter i banken
 • Ansvar for bankens kontraktsinngåelser, kontraktsoppfølging og utkontrakteringer
 • Sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter innen antihvitvaskings-området og bankens kontraktsoppfølging

Utdanning og erfaring

 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring


​​​Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Fortrinnsvis erfaring med antihvitvaskingsregelverket og/eller kontraktsrett
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Tydelig kommunikasjon
 • Grundig
 • Effektiv
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert

Juristen vil rapportere til leder for Forretningsstøtte og Juridisk avdeling.   

Lurer du på noe?

Stein Haga
HR Sjef
stein.haga@sandnes-sparebank.no 
99266274

Vilde Ledaal
Leder for Forretningsstøtte og juridisk avdeling
vilde.ledaal@sandnes-sparebank.no 
913 33297
913 33297

Ansettelsesform

Fast

Søk nå