08/06/2022

Ledig legehjemmel - Andslimoen legetjeneste

 • Målselv.kommune.no
Lege

Stillingsbeskrivelse

Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:

 • Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 2 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege.
 • Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger

Legeavtalen er tilknyttet Andslimoen legetjeneste v/Målselv Helsesenter, Bardufoss. Andslimoen legetjeneste kan tilby et meget godt og aktivt fagmiljø med ukentlig smågruppevirksomhet. Legetjenesten har medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø 6 mnd. i året og har bred erfaring i veiledet utdanning for spesialiteten allmennmedisin. Pr. i dag har legeavtalen en liste på ca. 600 pasienter. Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 23-delt legevakt Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 timer til faste kommunale legeoppgaver (jfr. ASA 4310). Ved tildeling av legeavtalen kan det enten inngås individuell avtale om allmennpraksis (privat) eller tilsetting i 100 % kommunal stilling.

LEGEHJEMMEL
100% legehjemmel v/Andslimoen legetjeneste. 

Tiltredelse etter avtale.

Avtaleinnehaver har ansvar for 600 listepasienter.
Det er i dag 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger ved legekontoret.                       

Krav til søker: 

 • Utdannet lege med norsk autorisasjon 
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Samarbeidsevne 
 • Faglig dyktighet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En faglig utfordrende stilling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsettings-/tildelingsvilkår:

Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS.

Politiattest:  

I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse.

Stillingen kan kombineres med f.eks jobb i Forsvaret.

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Kontaktinformasjon:

Kristine Lavik-Askim
mob: +47 45243173

Siv-Hege Severi
mob: +47 93468845

SØKNADSFRIST: 14.08.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå