11/05/2022

Ledige stillinger i enhet for Kultur og fritid

 • Måsøy kommune
Kultur - Bibliotek - Museum Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.05.2022

Enheten for kultur og fritid i Målselv kommune tilbyr mange tjenester for barn og unge i deres fritid.

Vi har nå følgende stillinger ledig hos oss:

Kulturskolen:

Ved Kulturskolen i Målselv er det fra 1.august 2022 ledig følgende lærerstillinger:

 •  Gitar, bass og slagverkslærer inntil 50% stilling. Stillinga består i hovedsak av individuell undervisning og undervisning i små og store grupper.
 •  Inntil 30 % lærerstilling med Visuell kunst og UKM (Ung Kultur Møtes) som hovedoppgaver. Søkere med kompetanse innen flere kulturfag, eksempelvis teater, sang, dans og musikk vil stille sterkt.

For begge stillinger vil søkere med faglig allsidighet og pedagogisk bakgrunn bli foretrukket.

UNG Målselv

 • Inntil 75 % stilling som ungdomsleder og koordinator av aktiviteter for barn og unge. Arbeidet går i hovedsak ut på å organisere og gjennomføre aktiviteter, og være sekretær for Målselv ungdomsråd. Søkere med faglig allsidighet og pedagogisk bakgrunn vil bli foretrukket.

Møteplass for ungdom på Bardufoss og i Øverbygd. Totalt 3 kvelder hver uke i skoleåret.

 • Inntil 50 % stilling tilknyttet administrasjon og drift av møteplassene.
 • 100 % stillingsressurs: Det er behov for flere, trygge voksne med mangfoldig bakgrunn. Søkere må angi det antall kvelder og hvilken møteplass det er ønskelig å jobbe ved. Arbeidsavtalen blir på timesbasis eller en fast stillingsprosent utfra angitt ønske. Søkerne til disse stillingene må representere et mangfold med tanke på etnisitet, kjønn, alder, interesser, utdanning m. m.

Det er ønskelig at flere av stillingene kombineres. Ta gjerne kontakt for utdyping.

Enhet for kultur og fritid består av en dyktig gruppe ansatte som nå trenger flere gode kolleger. Arbeidet er preget av at oppgavene utvikles i samspill der man spiller på den enkeltes ressurs. Vi jobber mot å bli en samskapingsaktør i lokalsamfunnet og i samhandling med andre enheter i kommunen.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. På denne bakgrunnen ønsker vi, i tillegg til en dyktig fagperson, en person med gode samarbeidsevner, fleksibilitet og engasjement for alt arbeidet og fellesskapet i enhet for kultur og fritid.

For alle stillingene gjelder:

 • Vi ønsker søkere som har bred kunst- og kulturfaglig erfaring og kompetanse.
 • Søkere som i tillegg har pedagogisk utdanning, har fortrinn.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Enhet for kultur og fritid har et nært samarbeid mellom tjenestene. Ansatte må derfor regne med å jobbe med andre oppgaver utover primærrollen.
 • Vi kan love et spennende og inspirerende miljø med mulighet for faglig og personlig vekst og utvikling.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Kontaktinformasjon:

Asbjørg Utby
mob: +47 90207827

Monica Karlstad
mob: +47 97516123

Ansettelsesform

Fast

Søk nå