10/05/2022

Driftsingeniør vann

 • Kristiansand kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø?

Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet.
Stillingen som utlyses er plassert i avdeling drift vann. Avdelingen utfører den daglige driften av vannforsyningen. Dette innebærer kontinuerlig oppfølging, drift og vedlikehold av vannverk, høydebasseng, pumpestasjoner og ledningsnett. Stillingen er nyopprettet.

Vi søker etter en dyktig medarbeider til avdeling drift vann som i dag har 20 ansatte.
Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingen av prosesser og arbeidsmetoder på anleggene. Herunder bidra til kontinuerlig forbedring av driftsovervåkning og holde seg oppdatert på innovasjon og utvikling av prosesser, metoder og utstyr benyttet i vannrensing og vannforsyningen.
 • Prosjektledelse av enkelte vedlikeholdsoppgaver, utbyggingsoppgaver og utredninger i avdelingen.
 • Oppfølging av og utvikling av internkontrollen for vannforsyningen. Herunder utarbeidelse og vedlikehold av skriftlige prosedyrer, oppfølging av avvik og kvalitetsarbeidet i avdelingen.
 • Oppfølging av og utvikling av avdelingens FDV-systemer.
 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan.
 • Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en stilling som driftsplanlegger vannforsyning i den sentrale staben i VA-enheten. Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.
 • Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.

Personlige egenskaper

 • God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk.
 • Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig.
 • Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.   
 • Fleksibel arbeidstid.   
 • Lønn etter avtale.    
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon:
Odd Yngvar Lian
Avdelingsleder drift vann
Telefon  916 70 730

SØKNADSFRIST: 29.05.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå