10/05/2022

Kvalitetsansvarlig for VA-anlegg

 • Kristiansand kommune
VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø?

Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet.

Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede, strategiske og praktiske arbeidet med kvaliteten på nye VA-anlegg. Dette er både nye anlegg i utbyggingsområder – som kommunen overtar driftsansvaret for – og rehabilitering av eldre anlegg – som kommunen selv utfører.

Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte.
Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i arbeidet med å sikre at kommunen oppnår kravene til kvalitet på våre VA-anlegg. Herunder deltakelse på oppstartsmøter, byggemøter, befaringer og overtakelser med mere. Gjennomgang og kontroll av tekniske tegninger og prosjektering.
 •  Ansvarlig for vedlikehold og faglig utvikling av kommunens normer for VA-anlegg (VA-norm).
 • Være VA-enhetens kontaktpunkt for å kunne svare ut interne og eksterne henvendelser knyttet til kvaliteten på våre VA-anlegg. Herunder kvalitet på utførelse og materialer.
 • Tilrettelegge for intern kompetanseheving rundt materialkvalitet og utførelse. Herunder arrangere interne kurs og fagdager i dialog med leverandører og markedet.
 • Faglig ansvarlig for VA-enhetens krav til og oppfølging av kvalitet på anlegg.
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling av VA-enhetens krav til kvalitet på egne anlegg.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag, evt. bachelor med lang erfaring innen fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.
 • Ønske om relevant erfaring fra kvalitetsarbeid.
 • Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.      

Personlige egenskaper

 • God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk.
 •  Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig.
 • Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25   SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kontaktinformasjon:
Torleif Jacobsen
Enhetsleder vann og avløp
Telefon  995 38 399

SØKNADSFRIST: 29.05.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå