10/05/2022

Driftsplanlegger vannforsyning

 • Kristiansand kommune
VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø?

Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet.

Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede og strategiske arbeidet med vannforsyningen i Kristiansand.


Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte.
Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.

 

Arbeidsoppgaver

 •  Bidra til strategisk oppfølging av vannforsyningen i Kristiansand. Herunder delta aktivt i teamet som planlegger fremtidig kapasitet på vannforsyningen og utbygging av vannverk, høydebassenger, pumpestasjoner, ledningsnett med mere.
 • Delta i planlegging, dimensjonering og utvikling av vannforsyningen i Kristiansand.
 • Oppfølging av og ansvarlig for VA-enheten sin overholdelse av drikkevannsforskriften og dialog med Mattilsynet, samt for pålagte rapporteringer til myndigheter.
 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan.
 • Være et faglig tyngdepunkt innenfor vannforsyningsdelen av VA-faget.
 • Tett samarbeid med driftsavdelingen for vannforsyning.
 • Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en driftsingeniørstilling i avdeling drift vann (nyopprettet stilling). Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.
 • Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.  

Personlige egenskaper

 • God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk.
 • Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig.
 • Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon:
Torleif Jacobsen
Enhetsleder vann og avløp
Telefon  995 38 399

SØKNADSFRIST: 29.05.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå