05/05/2022

Fakturasjef

 • Stavanger kommune
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

f9ad8f11-36f0-43f7-9bb8-4d035ee05df4

SØKNADSFRIST: 29.05.2022

Er du opptatt av smidige arbeidsprosesser og av å dyrke fram gode arbeidsfellesskap – da kan stillingen som seksjonssjef faktura være noe for deg!

Regnskap og lønn er den største avdelingen innenfor direktørområdet Innovasjon og støttetjenester. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner; faktura, regnskap og lønn, med driftsansvar for tilhørende fagsystemer. Vi ser på kompetanse, kompetansedeling og utvikling som viktige suksessfaktorer for måloppnåelse.

Fakturaseksjonen består per i dag av 22 ansatte som ivaretar behandling av alle inn- og utgående faktura, samt remittering og reskontrooppfølging. Seksjonen ivaretar også saksbehandling knyttet til egenbetaling av omsorgstjenester. Avhengig av vedtak i Stavanger kommunestyre kan det bli aktuelt å bygge opp en egen innfordringsgruppe i fakturaseksjonen. 

Arbeidsoppgaver

Fakturaseksjonen har en bred sammensetning av kompetanse. Vi ønsker oss en leder som kan se mulighetene i de ansatte, og som kan motivere, veilede og drive frem resultater gjennom god organisering av arbeidet. Vi arbeider med flere tiltak for å effektivisere og digitalisere våre arbeidsprosesser, og som seksjonssjef får du en viktig rolle i dette arbeidet. Som seksjonssjef for fakturaseksjonen vil du få det overordnede ansvaret for seksjonen, og stå faglig og økonomisk/administrativt ansvarlig. Du vil i tillegg ha personalansvaret for de dyktige medarbeiderne.

Våre ledelsesprinsipper og nylig vedtatte organisasjonsstrategi utdyper rammer og krav til lederrollen.

Du vil rapportere til Avdelingssjef for Regnskap og lønn, og vil delta i avdelingssjefens ledermøter sammen med seksjonssjefene for Lønn og Regnskap. Regnskap og lønn er en del av direktørområdet Innovasjon og støttetjenester hvor digitalisering er et sentralt satsingsområde. Det innebærer at det er gode muligheter for å arbeide med utviklingstiltak innenfor et viktig og meningsfullt fagfelt.  

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende innen økonomi, regnskap eller revisjon
 • Relevant ledererfaring
 • Ønskelig med kjennskap til regnskapsarbeid i kommunal/offentlig sektor
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Arbeidsspråket er norsk. Dersom du ikke har norsk eller et annet skandinavisk språk som morsmål, må norskkunnskapene være tilsvarende nivå C1. 
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er

 • en tydelig leder med beslutningsevne
 • en samlende leder som motiverer medarbeiderne dine
 • strukturert, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • utviklingsorientert og opptatt av forbedringsarbeid
 • god på å samarbeide på alle nivå i organisasjonen

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • En variert og utfordrende arbeidshverdag i et stort fag- og arbeidsmiljø
 • Nyoppussede lokaler i Herbarium i Stavanger sentrum med tilgang til kantine
 • HjemJobbHjem-ordning  
 • God innendørs sykkelparkering
 • Fleksibel arbeidstidsordning  
 • Fordelaktige treningsavtaler  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Stillingskode 945410 seksjonssjef, og lønn etter avtale

Kontaktinformasjon:
Hanne Karin Fjelde Krog
avdelingssjef Regnskap og lønn
45226996
hanne.krog@stavanger.kommune.no
LinkedIn Profile

Ansettelsesform

Fast

Søk nå