03/05/2022

Lærer Hanøy skole

 • Askøy kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

db92e603-5757-4eff-a83f-89cd023786cb
SØKNADSFRIST: 15.05.2022

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning på 1. - 7. trinn
 • Kontaktlæreransvar
 • Faglærer og/eller medlærer
 • Skole/hjem-samarbeid.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent lærerutdanning for 1. - 7. årstrinn.
 • God kompetanse innen klasse- og læringsledelse.
 • God relasjonskompetanse.
 • Undervisningskompetanse i fagene engelsk, norsk og matematikk og er ønskelig.
 • Undervisningskompetanse i spesialpedagogikk er ønskelig.
 • God IKT-kompetanse.
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert og har et klart fokus på elevenes læring.
 • Du er god på relasjonsbygging.
 • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du er samarbeidsvillig.
 • Du trives med teamarbeid og er en god bidragsyter i teamet.
 • Du er personlig egnet til stillingen. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et utviklingsorientert læringsfellesskap der elevenes lærings- og skolemiljø står i fokus.
 • Dyktige kolleger som er fleksible og samarbeider godt.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Program med veiledning for nyutdannede lærere.

Særlige krav knyttet til stillingen

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester skal legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende

 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole.
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår.

Kontaktinformasjon:
Cathrine Watnedal
Rektor
40407470
cathrine.watnedal@askoy.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå