12/01/2022

Jurist - fagansvarlig depot

 • SpareBank 1 Østlandet
Bank - finans Jus

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2022

Vi søker en jurist med gode samarbeidsevner, interesse for finansieringsområdet og ønske om å bidra til kvalitet og videreutvikling innenfor et fagområde som er i rask endring.

Salgs- og distribusjonsstøtte (SDS) Kreditt har ansvar for produksjon og kontroll av låne- og sikkerhetsdokumenter, etablering av sikkerheter og utbetaling av lån til bankens kunder, både personkunder og bedriftskunder. Avdelingen har ansvar for bankens depot og skal gi faglig støtte til forretningsdivisjonene innenfor depotområdet. Vi har stor bredde i arbeidsoppgavene, med forskjellig kompleksitet og ulike krav til kompetanse. Dette gir medarbeiderne våre en aktiv hverdag med mange utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Fagansvarlig depot rapporterer til leder SDS Kreditt. Arbeidsted er Hamar.  

Arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig er du en sentral ressurs for å sikre god kvalitet i avdelingens arbeidsprosesser, samtidig som det legges til rette for digitalisering og automatisering. Dette innebærer at du må

 • Holde deg oppdatert på relevant lovgivning og rettsutvikling
 • Bidra i utarbeidelse og kvalitetssikring av rutinebeskrivelser for å sikre at avdelingens arbeidsprosesser er i samsvar med gjeldende lovkrav og bankens interne policy og retningslinjer
 • Bidra ved implementering av nye systemløsninger
 • Ta del i kredittproduksjonen, primært på område for bedriftsmarked
 • Veilede og gi faglig støtte internt i avdelingen
 • Initiere og gjennomføre opplæringstiltak
 • Samhandle godt med forretningsdivisjonene og være en faglig ressursperson innenfor depotområdet
 • Bidra til kvalitetssikring av leveranser og tjenester med grunnlag i retningslinjer for internkontroll 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Arbeidserfaring vektlegges, gjerne fra bank/finans
 • God innsikt i eller spesiell interesse for juridiske fagområder som panterett, selskapsrett, avtalerett m.v.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Lagspiller og god på mellommenneskelige relasjoner
 • Kvalitetsbevisst
 • Selvstendig beslutningstager
 • God gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, planmessig og strukturert
 • Tydelig i kommunikasjon
 • Stor arbeidskapasitet
 • Godt humør og mestrer høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God opplæring.
 • Konkurransedyktig lønn og ansattordninger.

Kontaktperson:
Hilde Marthinsen
Leder
Telefon 993 66 997

Ansettelsesform

Fast

Søk nå