07/01/2022

Boligforvalter - 100% fast stilling

 • Enebakk kommune
Bygg og anlegg Eiendom Forvaltning

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.01.2022

Stilling som boligforvalter er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.

Kommunen eier og forvalter ca. 110 utleieboliger; boliger samlokalisert i tun, tilrettelagte omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge og sørge for gjennomføring av oppussing og vedlikehold av boligene
 • Sikre effektiv forvaltning av boligene
 • Tilrettelegge for og eventuelt utføre vaktmesteroppgaver
 • Fakturahåndtering
 • Kontakt med leietakere og samarbeidsaktører i kommunen

Stillingen har kontorplass ved rådhuset i Kirkebygda

Ønsker kvalifikasjon/egenskaper:

 • Kompetanse i forvaltning og vedlikehold av bygg
 • Interesse for dialog med våre brukere
 • Målrettet, strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaringer i bruk av alminnelig brukte dataprogrammer

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72.

Søknadsfrist: 19.01.2022

Tiltredelse etter avtale
Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå