06/01/2022

Leder forebyggende i 100 % fast stilling ved Brann og redning

 • Gjøvik kommune
Beredskap - Sikkerhet Brannvern

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 11.02.2022

Brann og redning

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «universitetsbyen Gjøvik- ledende i bærekraft vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende abeidsgiver med rom for utvikling.

Brann- og redningsavdelingen er organisert med en kasernert beredskapsstyrke og forebyggende avdeling med feiere og tilsynspersonell. Det er felles overordnet vakt sammen med Vestre Toten kommune. I tillegg drifter Gjøvik brann og redning en redningsdykkertjeneste som dekker Innlandet fylke.

Leder forebyggende

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsfelt :

 • Faglig og administrativ leder med personalansvar for forebyggende avdeling

 • Samordne og koordinere avdelingens oppgaver med andre avdelinger til det beste for innbyggerne

 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre realistiske planer for forebyggende oppgaver og aktiviteter.

 • Følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens krav om gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak, lage planer og sette mål.

 • Sørge for at tilsyn gjennomføres i tråd med kravene til frekvens og faglig innhold og at oppfølgingen følger krav til saksbehandling

 • Systematisk forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning

 • Stillingen inngår i 5-delt overbefalsvakt og må derfor oppfylle krav til beredskap og innsatstid mv., i henhold til §4-10,5-6, 7-10  i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 • Leder foebyggende rapporterer til brannsjef og stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk Drift.

Kvalifikasjonskrav :

 • Vi ønsker en tydelig leder som bidrar til å hente det beste ut av våre kompetente medarbeidere, i en tid der våre arbeidsoppgaver blir flere og vår organisasjon er i endring. 

 • Kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9, 7-10. Leder forebyggendeavdelingen skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha: Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskolen, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller minst to års erfaring som forebyggendepersonell. I tillegg stilles det krav om gjennomført eller gjennomføring av ledelse trinn D med forkurs ved Norges brannskole.

 • Førerkort kl. B og utrykningsførerbevis kode 160

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på :

 • Tidligere ledererfaring.

 • Personlig egnethet og interesse for fagområdet

 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner

 • Være tydelig og motiverende med stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet

 • God på relasjons- og nettverkbygging

 • Erfaring med kommunal saksbehandling, bruk av EDB-verktøy og programvare samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 • Det kreves fremlagt helseattest og politiattest for stillingen.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med ansatte som er faglig dyktige og motivert for sin jobb

 • Godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger

 • Gode utviklingsmuligheter

 Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen, kontakt brannsjef Geir Atle Engen, på telefon 95 96 03 50.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no  

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå