05/01/2022

Vi søker Sektorleder teknikk, næring, miljø og utvikling

 • Båtsfjord kommune
Ledelse Samfunnsutvikling

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.01.2022

Båtsfjord kommune er i startgropen til omfattende investeringer i nye formålsbygg og infrastruktur. Bærekraft25 er et prosjekt som skal være med på å utvikle en bærekraftig økonomi og en bærekraftig levering av tjenester i Båtsfjord kommune. Her vil sektorleder være en bidragsyter i prosessen som har ett 4 års perspektiv.

Som sektorleder for teknikk, næring, miljø og utvikling vil du være er en del av rådmannens strategiske ledergruppe. Strategisk og utviklingsorientert ledelse vil være blant de viktigste oppgavene, med mål om å skape gode løsninger for kommunenes innbyggere, næringsliv og ansatte.

Avdelingen består av ca 30 årsverk der leder vil ha det overordnede personal, økonomi og driftsansvar.

Kommunen er i en prosess der organisasjonsmessige endringer foregår, og der den nye lederen vil få en mulighet til å sette sitt preg på driften av virksomheten.

God forståelse for lederrollen og rolleforståelse for kommunal sektor vil være viktige faktor.

Relevant ledererfaring og praksis er kunnskap som settes høyt av kommunen i lag med dokumenterte kompetanse. 

Ansvarsområder

 • Faglig og administrativ ledelse av etaten
 • Planlegging, samordning og videreutvikling av etatens tjenester og organisasjon
 • Det overordnede ansvar for personal- og økonomiansvar for etaten, herunder etatens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger
 • Tilrettelegging av saker for politisk behandling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor økonomi og ledelse/kommunalteknikk
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Kunnskap om budsjettarbeid og økonomistyring
 • Kjennskap til planarbeid
 • Kjennskap til sammenlignbare samfunn
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, der evne til samarbeid og evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid er viktig. Vi ser etter en person som er god til å jobbe tverrfaglig, og se helhet i kommunale og regionale tjenester.

 • Du har ett overordnet syn på ledelse og ser sammenhenger i tjenesteproduksjon.
 • Systematisk
 • Du evner å koordinere og få ulike fagpersoner og enheter til å samhandle og dra i samme retning
 • Du er samlende som leder, kommuniserer tydelig, arbeider strukturert og selvstendig
 • Du har god økonomiforståelse og styringskontroll
 • Du har god digital kompetanse og interesse

Vi ønsker at din arbeidsform preges av effektivitet og utvikling, god gjennomføringsevne, ryddighet,  og at du er utvikling-, resultat- og løsningsorientert med basis i gjensidig samarbeid med andre.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen.

Vi tilbyr

 • Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Spørsmål om stillingen

Ansettelsesform

Fast

Søk nå