04/01/2022

Personalkonsulent - 100 % fast stilling

 • Brønnøy kommune
Personal - HR Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 12.01.2022

Vil du bidra til at Brønnøy kommune er en god arbeidsplass for sine ansatte?

Om stillingen

Brønnøy kommune har ledig fast 100 % stilling som personalkonsulent i administrasjonsavdelingen. Personalkonsulenten skal være støttespiller til kommunens områdeledere, og ha ansvar for HR/personaloppfølgingsarbeid som en rådgivende, støttende og kvalitetssikrende funksjon i Brønnøy kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Støttefunksjon innenfor bredden av HRM og personaladministrasjon
 • Oppfølging og revidering av rutiner og reglement
 • Rådgiving og bistand til ledere i personalspørsmål
 • Personalpolitiske utredninger/saksbehandling
 • Rådgiver i IA-arbeid
 • Andre oppgaver delegert av personalsjefen

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Særs relevant erfaring vil kunne kompensere for kompetansekravet
 • God kunnskap om gjeldene lov og avtaleverk på personalområdet
 • Gode administrative ferdigheter
 • God digital forståelse og ferdigheter
 • God norsk skriftlig- og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges særlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Relasjonskompetanse
 • God gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt
 • En løsningsorientert tilnærming til arbeidslivets utfordringer

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

Kommunedirektør, Frank G. Nilssen, telefon: 93412086

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå