22/11/2021

Byggeleder vedlikehold veg

 • Agder fylkeskommune
Ledelse Vedlikehold - Drift Veg - trafikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 12.12.2021

Stillingen er plassert i seksjon vedlikehold veg som er en av tre seksjoner i avdeling for Forvaltning, drift og vedlikehold på Samferdsel og eiendom i Agder Fylkeskommune.

Seksjonen dekker fagområdene asfalt, vegoppmerking, elektro/automasjon, bruvedlikehold, rekkverk og vegutstyr. Seksjonen vil ha omlag 17 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold og med øvrige sektorer i Agder Fylkeskommune.

Seksjon drift veg har hovedkontor i Arendal, men har ulike prosjektkontor andre steder i Agder.  Denne stillingen vil ha arbeidssted i Arendal eller prosjektkontoret i Kristiansand.  Vi praktiserer fleksible arbeidsformer slik at det er oppgavens karakter som avgjør hvor arbeidet uføres.  Bruk av øvrige prosjektkontor kan være aktuelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse gjennom eksterne kontrakter med entreprenører. Denne stillingen omfatter fortrinnsvis rekkverkskontrakt – men øvrige kontrakter innen vegutstyr kan også være aktuelle.
 • Oppfølging av entreprenør(er), ansvar for byggemøter, rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi.
 • Anskaffelsesprosess og kontrahering av entreprenører.
 • Tilstandsregistrere, planlegge utbedringstiltak og sammen med trafikksikkerhetsmiljøet sikre at tilgjengelig budsjett gir best mulig trafikksikkert vegnett.
 • Bistå og samarbeide med byggeledere på tilstøtende kontrakter både på drift og vedlikehold
 • Kontrolloppgaver i samarbeid med øvrige fagområder (f.eks. bruinspeksjoner).

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Ingeniørutdanning innen bygg og/eller anlegg fra universitet eller høgskole. Allsidig erfaring og praksis kan kompensere for utdanningskravet

Erfaring:

 • Noe erfaring fra byggeledelse av kontrakter er ønskelig
 • Erfaring fra drift og vedlikehold eller anleggsledelse er ønskelig

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.           

Personlige egenskaper

 • Du liker å arbeide i team og bidra til at helheten blir ivaretatt i de prosjektene du leder
 • Som byggeleder for vedlikeholdskontrakter må du være systematisk og ha erfaring innenfor administrativt arbeid
 • Du liker å samarbeide med andre mennesker og leverandører for å oppnå de målsetninger som er satt
 • Omgjengelig og målrettet person som evner å være ryddig og strukturert
 • Kreativitet og evne til systematisk arbeid
 • Du må ha førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Organisasjon og medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende regelverk 

Om arbeidsgiveren 

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 

Agder fylkeskommune er opptatt av et inkluderende arbeidsliv og av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Kontaktpersoner:
Jack Sylte
Seksjonsleder
Telefon 917 91 095

Inger Ann Fidjestøl
Avdelingsleder
Telefon 992 56 254

Ansettelsesform

Fast

Søk nå