17/11/2021

Ingeniør/Byggforvaltar

 • Stryn kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.12.2021

Bygg-og vedlikehaldsavdelinga i Stryn kommune har til saman 29 årsverk, inkludert vaktmeister- og reinhaldstenester. Avdelinga forvalter, utviklar og byggjer kommunen sin bygningsmasse som utgjer om lag 60.000 kvm. Då vi har ein arbeidsdag prega av høg intensitet og fagleg engasjement, er det viktig for oss å få rette folk i rett posisjon, med dei høvelege personlege eigenskapane.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for gjennomføring av prosjekt, inkludert budsjett/økonomi
 • Utarbeiding av vedlikehald/rehabiliteringsplanar
 • Utarbeiding av tilbod/anbodsgrunnlag
 • Ansvar for HMS/ FDV-system/SHA
 • Administrasjon av utleigebustadane

Kvalifikasjonar

 • Høgare teknisk utdanning, ingeniør innan bygg eller byggtekniske fagområde, alternativt Teknisk fagskule
 • Relevant erfaring
 • God byggteknisk og økonomisk forståing
 • Fortruleg med IKT som arbeidsverktøy
 • Førarkort min B/BE
 • Fordel med kunnskap om offentlege anskaffelser

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • God munnleg og skriftleg framstilingsevne
 • Evne til tverrfagleg samarbeid
 • Strukturert og løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Spennande oppgåver
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg abeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Egil Erdal , Seksjonsleiar bygg og vedlikehald, 908 58 907, egil.erdal@stryn.kommune.no

Arbeidsstad

Tonningsgata 4
6783 Stryn

Ansettelsesform

Fast

Søk nå