11/10/2021

Ingeniør avløp, Enhet for eiendom og kommunalteknikk

 • Enebakk kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.10.2021

Ingeniør avløp – 100% stilling, fast

Ved Enhet for eiendom og kommunalteknikk søker vi etter

Ingeniør avløp – 100% stilling, fast

Stillingen som ingeniør avløp er organisert i Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk, og har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av de kommunale avløpsanleggene.

Enebakk kommune har to renseanlegg, 34 pumpestasjoner og 150 km ledningsnett. Flateby renseanlegg står foran en oppgradering til sekundærrensing og en dobling i kapasitet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Prioritere, tilrettelegge og sørge for gjennomføring av store og små prosjekt på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg
 • Dialog med konsulenter, leverandører og samarbeidspartnere knyttet til prosjektgjennomføring
 • Bistå i arbeidet med ombygging og utvidelse av Flateby renseanlegg
 • Forvaltning av kartdata og ledningsinformasjon
 • Saksbehandling knyttet til dialog med innbyggere
 • Samarbeid med kommunens to private vannverk, som sørger for vannforsyning i kommunen

Stillingen har kontorplass på rådhuset i Kirkebygda.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Ingeniør/Master innen vann og avløp
 • Relevant IKT-kompetanse og erfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Målrettet, strukturert og selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt

Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder Terje Farestveit kontaktes på tlf. 909 566 72 eller terje.farestveit@enebakk.kommune.no

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 22. oktober 2021

Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Terje Farestveit
Stillingstittel: Enhetsleder
Telefon: 909 56 672

Ansettelsesform

Fast

Søk nå