23/09/2021

100% fast offentlig godkjent sykepleiere - 2 stillinger.

 • Balsfjord kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 18.10.2021

Vi har ledig 2 x 100% sykepleiere fast ansettelse med arbeidssted hjemmetjenesten Malangen og bo-avdeling ved Malangstun sykehjem og eldresenter.

Personalet rullerer i turnus, med ca 50 % av stillingen i hjemmetjenesten Malangen og 50 % stilling på korttidsavdeling. 

Vi søker sykepleiere som er faglig engasjert og er opptatt av faglig god helsehjelp og omsorg til våre pasienter. Du får bruke sykepleiefaget, i planlegging og gjennomføring av oppgaver, og i samarbeid med dine kollegaer. 

Er du interessert i å være ute  i friluft, byr Balsfjord kommune og Malangen på variert natur og gode muligheter til turer  med ulilke i fjell og skog - her kan du lade batteriene i en travel hverdag. Arbeidsplassen ligger i nærheten av Tromsø, hvis du ønsker litt byliv innimellom. 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førekort til personbil, klasse B
 • Gode sammarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team

 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde.

 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester

 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere.

 • Er lyttende og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • For nye sykepleiere som søker til Balsfjord kommune, har vi rekrutteringstilskudd på kr 20 000 med ett års bindingstid, som kan fornyes med ett år til så det totalt blir kr 40 000. All yrkeserfaring godkjennes som lønnsansiennitet.

 • Den andel av stilling som jobbes inne på institusjon gis en ekstra årslønn på kr 25 000 (i 100% stilling), dvs kr 12 500 i disse stillinger.

 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)

 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk

Generell informasjon

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt:

Enhetsleder: Marit Tollefsen

Telefon: 91681037

Epost: marit.tollefsen@balsfjord.kommune.no  

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå