14/09/2021

Helsesykepleier

  • Sola kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.09.2021

Sola er en mellomstor kommune med rundt 1 800 ansatte. Vi er en innovativ kommune, kjent for flotte strender og en rik kulturhistorie. Vil du bli med på å gjøre Sola til en enda bedre kommune å bo i?

Vi trenger helsesykepleiere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Virksomheten har ledig
- en fast 100 % stilling (37,5 t/uke) fra 1. januar 2022
- et vikariat 80% (30/37,5 t/uke) fra januar 2022 til mars 2023
- en midlertidig stilling 60 % (22,5t/37,5 t/uke) med tiltredelse så snart som mulig - varighet til 01.08.2022, med mulighet for videre ansettelse i fast stilling og økt stillingsprosent.

Om virksomheten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har 23 årsverk, ledes av teamleder og virksomhetsleder, og er en del av Barn, ungdom- og familietjenesten.

I tillegg til helsestasjon- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og flyktningehelsetjeneste, består virksomheten av familiesenter og ungdomsteam (rus - og kriminalitetsforebygging).

Vi har helsestasjon i Sola sentrum og på Tananger. Ansatte som jobber i skolehelsetjenesten har kontor på skolen og en arbeidsstasjon på rådhuset - der administrasjonen for tjenesten holder til.

Vi opplever å ha et godt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige ansatte. I denne virksomheten vekter vi samarbeidet med innbyggerne og andre fagfolk høyt, og vi er opptatt av hvordan vi kan omsette ny kunnskap til god praksis. 

Arbeidsoppgaver

Ut fra nasjonal, faglig retningslinje er det utarbeidet program for helsestasjonen, skolehelsetjenesten og HFU.
Programmene beskriver det rutinemessige, individuelle og grupperettede tilbudet til alle barn og deres foresatte.
Helseundersøkelser, vaksinasjon,veiledning, undervisning og samarbeid med andre vil være sentrale oppgaver.

Fokuset på relasjon og medvirkning er stort. Bare gjennom en god allianse og godt samarbeid med barn, unge og foresatte - og andre som er viktige for barnets helse og utvikling - kan helsesykepleiers kompetanse komme til nytte.

I tillegg til arbeidet i skolen går helsesykepleiere i ungdomsskolen inn i turnus på helsestasjon for ungdom.

Kvalifikasjoner

Godkjent helsesykepleierutdanning.

Helsesykepleierstudenter og sykepleiere med relevant erfaring eller utdanning kan også søke. Sykepleiere vil få midlertidig ansettelse. Det er mulighet for fast ansettelse for helsesykepleierstudenter, med vilkår om fullført utdanning og godkjenning. Det legges godt til rette for at helsesykepleierstudenter kan fullføre studiet.

Vi krever at du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Du må levere politiattest av nyere dato før du starter i stillingen.

Personlige egenskaper

Evne til å opprette og vedlikeholde god relasjon til barn, foresatte og samarbeidspartnere.
Engasjement for faglig utvikling/utvikling i rollen som helsesykepleier.
Kunne arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner.
Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet for arbeidet vektlegges.

Vi tilbyr

I Sola kommune jobber vi aktivt med å bygge en heltidskultur. Gjennom "retningslinjer for heltid" skal vi redusere deltidsstillinger og tilby 100 % stillinger som hovedregel.

Vi har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysingen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder.

Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Hvis du søker på fortrinnsrett, må du svare ja på spørsmålet om fortrinnsrett når du fyller ut søknaden.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner:

Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
E-post bjorghild.underhaug@sola.kommune.no 
Mobil 95730332
Arbeid 51653220

Veslemøy Gjørøy
Teamleder
E-post veslemoy.gjoroy@sola.kommune.no 
Mobil 45224808
Arbeid51653224

Ansettelsesform

Fast

Søk nå