14/09/2021

Avdelingsleder ved Jeløy spesialskole

 • Moss kommune
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.10.2021

Om stillingen

Vi har ledig fast stilling som avdelingsleder ved Jeløy spesialskole. Stillingen er ledig fra d.d.

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk og administrativ leder for SFO og skole
 • Personalansvar på egen definert avdeling
 • IKT ansvar på skolen med kunnskap om utvikling av området for vår elevgruppe
 • Deltakelse i lederteamet
 • Ansvar for overgang til videregående skole for elever på 10. trinn
 • Ansvarlig for utviklingsarbeid i skole/SFO

Du vil samarbeide med de øvrige ansatte på skolen, elevene og foresatte. En del av din jobb vil også være å samarbeide med andre ledere i kommunen rundt utvikling av felles retningslinjer og praksis. I tillegg vil du ha kontakt med andre etater og virksomheter.

Arbeidstid
Dagtid

Arbeidssted
Jeløy skole

Stillingsbrøk
100%

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og praksis
 • Spesialpedagogisk utdanning og erfaring fra målgruppa ved skolen. Særlig kompetanse innenfor psykisk utviklingshemning, store sammensatte vansker og autismespekterforstyrrelser
 • Bør ha kompetanse innenfor ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)
 • Lederutdanning og erfaring med ledelse er en fordel
 • Kompetanse og erfaring innen IKT i skolen og gjerne da knyttet til behov hos elevgruppen ved skolen

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen

Personlige egenskaper

 • Tydelige og gode lederegenskaper
 • Beholder roen i krevende hektiske perioder
 • Kan kommunisere og samarbeide med målgruppene du skal lede
 • Har god digital kompetanse gjerne knyttet til skolens elevgrupppe
 • Setter deg lett inn i nye programmer og utviklingen som skjer på området
 • Du er faglig bevisst skolefeltet for akkurat denne elevgruppen og bidrar som leder med denne kompetansen for å utvikle ansatte og skolen til en god arena for utvikling og læring
 • Personlig egnethet vektlegges

Om oss

Om oss på Jeløy spesialskole:
Jeløy skole er en spesialskole som tilbyr et helhetlig spesialpedagogisk undervisningstilbud til elever med omfattende lærevansker og funksjonsnedsettelser. Elevene på Jeløy skole har individuell opplæringsplan (IOP) i alle fag. Skolen holder til på Bytårnet i Moss kommune og er for elever fra 1.-10. trinn. For tiden har vi 24 elever ved skolen.

Elevene går sammen i små grupper på tvers av trinn. Gruppene er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

De aller fleste elevene våre benytter SFO og SFO bemannes med kjente ansatte for elevene fra skolehverdagen. Vi tilstreber å skape et helhetlig læringsmiljø der SFO og skole fremstår som en helhetlig læringsarena for våre elever. Ledelse og utvikling av dette tilbudet vil bli en del av dine oppgaver.

Vi ønsker at du har fokus på hvordan en digital hverdag er helt sentral for denne elevgruppen. Du ser hvordan digitale ferdigheter bidrar til en skolehverdag preget av læring og utvikling. 

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag der du vil bidra til å utvikle og uforme skole og SFO-tilbudet for denne elevgruppen
 • Kompetanseutvikling og lederopplæring
 • Du er stedfortreder for rektor
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 

Informasjon

Kontaktperson
Rektor Torunn Narum
Mobilnr.; 92 80 06 40
E-post: torunn.narum@mosseskolen.no 
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting skjer iht vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  - og mye mer!

SKAPENDE - VARMERE - GRØNNERE

Ansettelsesform

Fast

Søk nå