09/09/2021

Jordmor Helsefremmende tjenester 0-100

 • Drammen kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 14.09.2021

Helsefremmende tjenester 0-100 tilbyr lavterskel helsetjenester til barn, unge, ungdom, voksne og seniorer.

Det er seks helsestasjoner 0–5 år som dekker Drammen kommune, disse er lokalisert ute i ulike kommunedeler og jordmortjenesten er samlokalisert med helsestasjonen.  

Vi har ledig følgende stilling, fast 60% jordmor på Konnerud helsestasjon.
           
Vi har fokus på:
• tidlig intervensjon
• bidra til å utvikle effektive samarbeidsrelasjoner 
• gjensidig respekt mellom faggrupper
• god til å løse problemer og finne nye løsninger i fellesskap 
• være med å videreutvikle felles kultur og praksis.

Vi ønsker ansatte som er ambisiøse på egne og samfunnets vegne. For oss er de ansatte en viktig ressurs. Når du begynner som jordmor hos oss så vil du oppleve en inkluderende kultur med stor takhøyde og mye engasjement for hverandre og de vi jobber for. Våre ledere og ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett funksjonsevne, kjønn og seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetslova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre svangerskapsomsorg i helsestasjonstjenesten etter lovverk, veiledere, faglig retningslinjer og kommunale målsettinger. 
 • Barselbesøk etter fødsel
 • AmmeveiledningPrevensjonsveiledning/etterkontroller
 • Tverrfaglig samarbeid internt/eksternt 
 • Videreutvikle svangerskapsomsorgen sammen med andre
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier og godkjent videreutdanning som jordmor 
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet i
 • Ønskelig med rekvisisjonsrett og kompetanse på prevensjon
 • Ønskelig med erfaring fra svangerskapsomsorg i førstelinjetjenesten
 • Ønskelig med erfaring med ammeveiledning
 • Ønskelig med erfaring med fødsel-/barselomsorg fra spesialhelsetjenesten
 • Det kreves førerkort klasse B 
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den   søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden

Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig
 • Engasjert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Liker å jobbe selvstendig og i team
 • Du er positiv, fleksibel, løsningsorientert og evner å strukturere egen hverdag
 • God veiledningskompetanse
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Du bør ha mulighet til å disponere egen bil
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og stimulerende fagmiljø 
 • Et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode kollegaer
 • IA-bedrift 
 • Lønn i samsvar med gjeldende avtale
 • Gunstige pensjonsbetingelser

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Kontaktperson:
Øverland, Inger
Virksomhetsleder
41609808

Ansettelsesform

Fast

Søk nå