19/07/2021

Beredskapsrådgiver/- seniorrådgiver

  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Beredskap - Sikkerhet Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

 

 

SØKNADSFRIST: 15.08.2021

Ser du flomfare der andre kun ser idyllisk elv? 

Vi søker 

Beredskapsrådgiver/- seniorrådgiver 

 

Hvem er vi og hva jobber vi med?

Statsforvalteren er et bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter, og er pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har statsforvalteren ansvar for samordning av krisehåndtering ved uønskede hendelser. Vi skal ha en oversikt over risiko og sårbarheter i fylket, og samordne det sivile arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben har en viktig rolle i arbeidet med blant annet forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret. Staben består av syv personer som jobber i Vadsø og Tromsø, og vi samarbeider godt for å løse våre oppgaver.

Denne stillingen er plassert i Vadsø.

Vi har tett dialog, veiledning og oppfølging av kommunene, og fører tilsyn med dem etter lov om kommunal beredskapsplikt. Vi gjennomfører også beredskapsøvelser og kurs med kommunene, og jobben vil innebære reising i hele fylket. I tillegg har vi jevnlig dialog med andre regionale aktører som har ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Relasjonsbygging er en viktig del av jobben.

Hverdagen i staben består av flere faste oppgaver, men i vi jobber også med å håndtere uønskede hendelser i fylket, enten det er hendelser som skred, EKOM-utfall eller pandemi. Krisehåndtering er en viktig del av arbeidsoppgavene og det er viktig at du trives med rask omstilling og perioder med høyt tempo.

Du vil få arbeide med:

  • Planlegging, gjennomføring, oppfølging og veiledning av kommunene, blant annet i forbindelse med tilsyn og øvelser
  • Dialog og samarbeid med regionale aktører og fylkesberedskapsrådet
  •  Revidering og oppfølging av statsforvalterens interne planverk
  • Nødnett og krisestøtteverktøyet DSB-CIM
  • Videreformidling av varsel, hendelseshåndtering og krisehåndtering

Brenner du for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, og vil være med å styrke og videreutvikle dette arbeidet i Troms og Finnmark – så vil vi ha deg med på laget!

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en engasjert, samarbeidsorientert og innsatsvillig person med god faglig forankring og analytiske evner. Du må være sterk i skriftlig og muntlig formidling på norsk, og ha evne til å arbeide strukturert og effektivt. Staben har til tider høyt arbeidspress, så stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere en uforutsigbar hverdag vil  være viktig.

For å bli ansatt må du kunne bli sikkerhetsklarert for nivå hemmelig (H), og du må ha førerkort klasse B.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplementere staben.

Denne stillingen lyses ut som rådgiver/seniorrådgiver. For å bli vurdert til stilling som rådgiver , må du: 

  • ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad. Bachelor innen samfunnssikkerhet og beredskap sammen med noen års erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere kravet om mastergrad. 

For å bli vurdert til stilling som seniorrådgiver, må du:

  • ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad  og lang relevant erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Vi ønsker at du har erfaring fra samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, og har kompetanse eller erfaring fra samfunnsplanlegging. I tillegg vil vi vektlegge erfaring fra, eller opp mot, offentlig forvaltning. Da fylket har flere kommuner innen det samiske forvaltningsområdet er det positivt om du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Staben har ansvar for samband og DSB-CIM, så om du har erfaring eller kjennskap til bruk av DSB-CIM eller Nødnett er dette en fordel, og det er også en fordel om du har kjennskap eller erfaring i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS).

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiveri kode 1434/1364, fra kroner  500 000,- til kroner 645 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca lønnstrinn 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.  

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Her får du også vill og vakker natur og tilbud om å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.  

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø påher.  

Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 78 95 05 44/    48 15 75 40.  

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå