16/07/2021

Rektor ved Hilstad skole, 100 % fast stilling

 • Brønnøy kommune
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.08.2021

Om stillingen

Skolen ligger i Velfjord, 30 km fra Brønnøysund sentrum og har rundt 80 elever fordelt på 1. - 10. klassetrinn. Skolen er fådelt, og siste skoleår var det med SFO 10,4 lærerårsverk og 2,6 assistentårsverk i tillegg til rektor. Skolen har også en avdelingslederfunksjon.

Rektor er en del av oppvekstsektorens ledergruppe med oppvekstsjef som nærmeste overordnede.

I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Alle elever og lærere har eget nettbrett som viktigste arbeidsredskap. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre til beste for elevene og lokalsamfunnet.

Stillingen ønskes besatt fra: 1.10.2021

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar faglig, økonomisk og personalmessig
 • Lede det faglige arbeid på en utviklende og hensiktsmessig måte
 • Sørge for en effektiv og god økonomistyring for å skape handlingsrom for skolen
 • Legge til rette for et godt skole-hjemsamarbeid, og arbeide for et godt omdømme.
 • Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet på skolen.
 • Sentralt utviklingsarbeid nå handler om fagfornyelsen, lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, og videreføring av språkkommunesatsingen.
 • God tilpasset opplæring, god klasseledelse og øving av sosiale ferdigheter, fysisk aktiv læring og elevinvolvering er det viktigste grunnlaget for trygt skolemiljø og helsefremmende skole.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant skolefaglig undervisningskompetanse fra høyskole/universitet.
 • Bør helst ha lederutdanning, fortrinnsvis innen utdanningsledelse (Dersom søker ikke innehar det, må det tas innen en avtalt periode.)
 • Erfaring fra undervisning og helst fra lederfunksjoner, ev annen ledererfaring innen økonomi og administrasjon.

Personlige egenskaper

 • Setter elevene i fokus og har respekt for elevenes integritet, rettigheter og behov.
 • Er kunnskapsorientert og reflekterende, målrettet og systematisk, og evner å motivere til felles innsats for elevenes læring og mestringsopplevelser.
 • Kunne skape en attraktiv arbeidsplass med åpent og godt arbeidsmiljø som fremmer det kollektive læringsfelleskapet
 • Har en lederstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon, mot og gjennomføringsevne.
 • Egnethet vektlegges.

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold med hyggelige og hjelpsomme kolleger.
 • Rektornettverk, både kommunalt og regionalt.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

 • Oppvekstsjef, Terje Heggheim, tlf: 75012107 / 47268588
 • Rektor, Stig Selvåg, tlf: 95232350

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Nøkkelord: rektorogstyrer

Ansettelsesform

Fast

Søk nå