09/07/2021

Biblioteksjef

  • Rennebu kommune
Kultur - Bibliotek - Museum Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.07.2021

Vi søker deg som er initiativrik, og har evne til å tenke kreativt og utradisjonelt i utviklingen av bibliotektjenestene.
100% stilling fordelt på 55% fast stilling og 45% engasjement som går frem til 1. juli 2022. Stillingen er under vurdering for fast utvidelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi søker

Vi søker etter deg med interesse for bibliotekfaget og litteratur generelt. Du som vil være med å videreutvikle biblioteket som en attraktiv møteplass og arena for lesing, kunnskap og opplevelser.

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek sentralt plassert i Berkåk sentrum. Nå søker vi etter deg som vil bli ny biblioteksjef i Rennebu og som vil være med å utvikle bibliotektilbudet for våre innbyggere og besøkende.

Rennebu ligger sentralt plassert 1 time sør for Trondheim, langs E6. I Rennebu er det ca 2500 innbyggere. Biblioteket flyttet inn i nye lokaler i 2017 og er lokalisert på torget. I umiddelbar nærhet ligger også grunnskole, kulturskole, Frivilligsentral, voksenopplæring, dagligvare og kafé.

Biblioteksjefen er den faglige- og administrative leder for kommunens folke- og skolebibliotek. I tillegg har vi 20 % stillingsressurs utover biblioteksjefstillingen. Biblioteket er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og drift, avdeling kultur og næring.

Hovedarbeidsområder

Lede den daglige bibliotekdriften med bl.a. skolebibliotek og arrangementer
Litteraturformidling og samlingsutvikling
Samarbeide med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og et regionalt samarbeid med fylkesbiblioteket
Utvikle biblioteket i tråd med samfunnets og brukernes behov
Andre oppgaver kan bli tillagt

Ønskede kvalifikasjoner

Bachelorgrad eller master i bibliotek- og informasjonsfag/ godkjent bibliotekarutdanning. Om du ikke har godkjent utdanning, må du være igang med utdannelse ett år etter ansettelse
God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Fordel med tilleggsutdannelse innen ledelse
Fordel med erfaring fra arbeid i folkebibliotek eller annen bibliotekvirksomhet
Gode datakunnskaper
Allsidig litteraturinteresse
Det er en fordel med sertifikat klasse B og disponering av egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nøkkelverdier

Vi viser ellers til vårt verdigrunnlag - våre nøkkelverdier - som ligger til grunn for all vår virksomhet.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ 

Vi tilbyr

En spennende og variert arbeidshverdag med mulighet til å sette ditt preg på biblioteket
Muligheter for faglig utvikling
Lønn etter avtale og god pensjonsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne
særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det
etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før
offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktperson:
Per Øivind Sundell
Kommunedirektør
E-post per.sundell@rennebu.kommune.no 
Arbeid 48595970

Marit Bjerkås
Kultur- og næringskoordinator
E-post marit.bjerkas@rennebu.kommune.no 
Mobil 97133742
Arbeid 97133742

Ansettelsesform

Fast

Søk nå