04/06/2021

Ingeniør Kart og oppmåling -100% fast

  • Gratangen kommune
Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.06.2021

Gratangen kommune er vertskommune for kart og oppmåling i Gratangen, Lavangen og Salangen.

Kontorarbeidssted er Gratangen, men vi har kontorarbeidsplasser tilgjengelig i alle tre kommuner. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver etter:
-matrikkelloven, herunder eiendomsmåling
-saksbehandling
-matrikkelføring
-publikumskontakt
-samt øvrige GIS-relaterte oppgaver.

Den ansatte kan ogsp bli pålagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Det er krav om at den som tilsettes har ingeniørutdanning på bachelor nivå innenfor gjeldende fagområde i tillegg er det er ønskelig med:
- godkjenning som matrikkelfører
- erfaring med kart
- erfaring oppmåling
- erfaring med saksbehandling

Absolutt krav: minimum førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) .
Fine muligheter for friluftsliv. God dekning på barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk.

Nærmere opplysning

Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju. 

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no 

Kontaktperson:
Erlis Anderzen
E-post Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no 
Mobil 97138044
Arbeid 97138044

Ansettelsesform

Fast

Søk nå