04/06/2021

Avdelingsleder/ Ingeniør, Forvaltning og utvikling

  • Gratangen kommune
Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.06.2021

100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (tekniske tjenester). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting.

Har du lyst på en stilling der ingen dager er lik og der du kan være med på mange spennende arbeidsoppgaver. Her kan nevnes totalrenovering av barnehage, oppsett av ny branngarage og en renovering av Miljøboligen under planlegging. Det blir ikke kjedelige dager hverken med arbeidsoppgaver eller hyggelige kollegaer.

Frister det å bli med på laget er dette arbeidsplassen for deg.
Velkommen skal du være til en spennende jobb.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Som leder må du være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Dette innebærer:
- Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere.
- Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder.
- Saksbehandler byggesak
- Saksbehandler i andre saker som berører sektoren.
- Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid.
- Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene.
- Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak.
- Prosjektarbeid.
- Delta i kommunens kriseledelse.
- Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer.

Kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse.

- Kunnskap og erfaring innen fagområdet.
- Gode analytiske evner.
- God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker en fagleder som er:
- faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne.
- samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles.

Nærmere opplysning

Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid.

Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss. 

Vi tilbyr

- En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver
- 100 % fast stilling og lønn etter avtale
- Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
- Gode pensjons- og forsikringsvilkår
- IA-bedrift
- Fleksibel arbeidstid
- Dekning av flytteutgifter i hht reglement
- Barnehageplass ved behov
- Kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no 

Kontaktperson:
Torbjørn Johnsen
E-posttor bjorn.johnsen@gratangen.kommune.no
Mobil 41409708
Arbeid 41409708

Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Mobil 94809025
Arbeid77021800

Ansettelsesform

Fast

Søk nå