07/06/2021

Sykehjemslege

  • Rana kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.06.2021

Rana kommune Kommuneoverlege, Mo i Rana

Rana kommune har ledig stilling for sykehjemslege. 100% fast stilling fra 16.08.2021

Vi har ledig 100% fast stilling for lege på sykehjem og trenger en dyktig lege som kan jobbe selvstendig. Arbeidstiden er dagtid på ukedager og det er ingen pålagte vakter. God fastlønn og kommunen er behjelpelig med bolig.

Sykehjemslegen vil ved oppstart jobbe på Helseparken og Selfors korttidsavdeling. Hovedandelen av pasientene på disse avdelingene har som målsetning å komme hjem til egen bolig. Kommunens ØHD tilbud er plassert i helseparken.

Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon
• Relevant erfaring fra primær eller spesialisthelsetjenesten
• Gjennomført LIS1 er ikke et absolutt krav, men legen må kunne arbeide selvstendig uten supervisjon. Veiledning gis ved behov.
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vektlegges:
• Personlig egnethet
• Referanser

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Om dette er av interesse eller du har spørsmål kontakt
kommuneoverlege Frode Berg, frode.berg@rana.kommune.no, telefon 41206706.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.06.2021

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Frode Berg, Mobil +47 41206706, Epost: frode.berg@rana.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå