01/06/2021

Er du vår fastlegevikar?

 • Tynset kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 10.06.2021

Flere av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin og annet fravær over en periode. Er du vår vikar?

Vi tilbyr:

 • En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 7 fastleger og LIS1-lege.
 • Hjelpepersonell av høy kvalitet.
 • Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin.
 • Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen.
 • En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv.

Hva er ledig?

 • 2 vikariat 100 % fra d.d. og tom 31.05.2022
 • 1 vikariat 100 % fra 01.07.2021 - 20.11.2021
 • Du blir primært privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen.
 • Kommunal ansettelse og fastlønn tilbys ALIS kandidater.
 • Fastlønnsavtale kan også tilbys andre søkere hvis ønskelig.
 • Søkere som vil ta deler av hjemler kan også søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Fastlegeansvar for egen liste med inntil 1000/1100 pasienter samt 24 % kommunal bistilling.
 • Det jobbes for kortere listelengder blant annet for ALIS kandidater (800).
 • Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden. Legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus.
 • Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring.
 • Tilsynslege på sykehjem en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka.

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett.
 • Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil kunne bli foretrukket.
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen:

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Ved ev. ytterligere ledighet, vil det tas fra samme søkerliste.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutterings- eller annonsebyråer. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Toril Nyhus tjenesteområdeleder helsetjenesten, Tlf: +47 62 48 51 02, Mobil +47 90100119, Epost: toril.nyhus@tynset.kommune.no

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå