28/05/2021

Mesta Anlegg og spesialproduksjon søker flere geomatikere

 • Mesta AS
Arealplan - Geodata - GIS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: Snarest

Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse spennende prosjekter. Det kan være komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og spesialiserte oppdrag. Vi utfører mange ulike typer anleggsarbeid som veianlegg, sykkelveier, rundkjøringer, gateopprustning, støyskjermer, vann- og avløp, betong og ulike konstruksjoner, sprenging, hogst, jernbanearbeider og grunnarbeid.

Vår avdeling i øst søker nå etter flere geomatikere/landmålere. Du blir en del av Mestas fagmiljø innen geomatikk som i dag består av 12 geomatikere lokalisert rundt i landet. Kontorsted er på Skedsmokorset, men mye av dagen er du på oppdrag i prosjektene dine som primært er i Oslo og Viken.

Noen av arbeidsoppgavene dine:

 • Kontroll av grunnlag vi får fra kunden.
 • Utstikking av stikningsdata i felt.
 • Maskinstyring som kalibrere maskiner og installere stikningsdata på maskinparken.
 • Bruk av Gemini Terreng med 3D modell, masseberegninger, kvalitetskontroller, data og utarbeiding av målebrev osv.
 • Sikre at vi leverer dokumentasjon som avtalt i kontrakt.
 • Samspill mellom egne, byggherre og prosjekterende.
 • Noe anleggsledelse
 • Støttespiller for formenn, anleggsledere og prosjektleder i den daglige driften

Det kan bli aktuelt å få fag- og koordineringsansvaret for geomatikk i Mesta.

Hvem er vår nye geomatiker?
Vi søker etter deg som har høy gjennomføringsevne og trives i en jobb med høyt tempo. Du har en strukturert arbeidsform og håndterer å jobbe med mange parallelle prosesser. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Følgende erfaring og kompetanse er ønskelig:

 • Kjennskap til bruk av GPS/GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare
 • Relevant utdanning fra universitet, høgskole eller teknisk fagskole
 • Det er en fordel med erfaring fra anlegg og maskinstyring,
 • Det er en fordel med erfaring og bruk av Gemini Terreng & Entreprenør
 • Førerkort klasse B

Vi søker både deg som er nyutdannet og deg med erfaring innen faget. Lang og allsidig erfaring med aktuelle fagområder kan kompensere for utdanning.

Hva vi i Mesta tilbyr:
I avdelingen jobber vi i hovedsak normaluke mandag til fredag, men vi har ulike prosjekter og dette kan av og til variere. Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag.

Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Terje Brattbakk (90 05 88 77).

For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknader behandles fortløpende.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå