30/04/2021

Universitetsbiblioteket søker deg som vil jobbe med digital tjenesteutvikling og systemforvaltning - studiested Levanger

 • Nord universitet
Høgskole - Universitet IT Kultur - Bibliotek - Museum

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.05.2021

Det er ledig nyopprettet 100 % fast stilling ved studiested Levanger. Stillingen er lagt til seksjon for publikumstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 5 studiesteder. UB Levanger har 6 fast ansatte. Det daglige arbeidet ledes av lokal koordinator, arbeidsoppgavene fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet.

Studiested Levanger har om lag 2400 studenter tilknyttet tre av fakultetene ved Nord universitet. Vi ønsker nå å styrke kompetansen innen systemforvaltning og -integrasjoner, samt digital tjenesteutvikling. Stillingen er utviklingsrettet og inngår i nyopprettet team. Biblioteksystemet Alma og pensumsystemet Leganto kommer med nyheter hver måned, å vurdere relevans for egen institusjon og bidra i tilhørende endringsprosesser inngår i stillingens ansvarsområde. 

Vi søker etter deg som bruker API, programmering, statistikk, dataanalyser og visualiseringsverktøy for å videreutvikle digitale tjenester. Du er en initiativrik, fleksibel og utadvendt kollega med god teknologiforståelse, kunnskap om åpen forskning og innovasjon, og helst med erfaring fra endringsprosesser. Du liker å bidra i utviklings- og endringsprosesser, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker tanken på utstrakt samhandling på tvers av team og avdelinger i en kompleks organisasjon. Bibliotektjenesten er i utvikling, endring i oppgaver må forventes over tid.

Stillingen har kontorsted Levanger

Om Universitetsbiblioteket (UB)

UB har bibliotek ved alle studiestedene i Nord universitet. Hovedbiblioteket ligger i Bodø. Vi bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille faglitteratur, veiledningstjenester, gruppearbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i litteratursøk, kildekritikk, referansehandtering m.m. UB yter forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen forskning. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se våre hjemmesider http://www.nord.no/bibliotek

Arbeidsoppgaver 

 • Systemforvaltning av bibliotekets fagsystemer, med hovedvekt på Alma og Leganto
 • Alma - inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester
 • Leganto - inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester
 • Identifisere forbedringsområder og bidra i endringsprosesser
 • Samarbeid og koordinering med relevante avdelinger og fagsystemer ved Nord universitet
 • Utvikle innhold til nettsider og sosiale medier
 • Delta i vaktordning/førstelinjetjeneste og i fjernlånsarbeid

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som spesialbibliotekar kreves bachelorgrad, fortrinnsvis innen bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet
 • For ansettelse som universitetsbibliotekar kreves mastergrad. Det er en fordel med bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek
 • For ansettelse som rådgiver kreves utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse som seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis fra arbeid med systemforvaltning og digital tjenesteutvikling kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Godt dokumentert IT-kompetanse og forståelse. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder, med særlig vekt på digital tjenesteutvikling og forvaltning av bibliotekets fagsystemer som støtte for undervisning og forskning

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Det er en fordel med erfaring i programmering, bruk av statistikkverktøy, datavisualisering og API
 • Erfaring fra prosjekt-/utviklingsarbeid er en fordel
 • Erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek, formidling og/eller servicerelatert arbeid anses fordelaktig
 • Utviklings- og løsningsorientert, med analytiske evner og gjennomføringsevne
 • Engasjement og evne til å ta initiativ
 • God på samarbeid og kommunikasjon, og liker å jobbe på tvers i en stor organisasjon
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Opptatt av å videreutvikle gode bibliotektjenester til studenter og ansatte

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes i Statens regulativ i kode: 

 • 1515 spesialbibliotekar ltr. 54 - 62 , kroner 482 200 - 555 800
 • 1199 universitetsbibliotekar ltr. 58- 65, kroner 516 400 - 586 500
 • 1434 rådgiver ltr. 58 - 65, kroner 516 400 - 586 500
 • 1364 seniorrådgiver ltr 64 - 71, kroner 575 600 - 658 300

Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen ved UB Levanger fås ved henvendelse til

Ansettelsesform

Fast

Søk nå