29/04/2021

Beredskapsrådgiver

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Beredskap - Sikkerhet

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 04.05.2021
ARBEIDSSTED: Tromsø - Romsa

Vil du være med å viderutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Troms og Finnmark?

Oppdrag og arbeidsoppgaver

Staben for samfunnssikkerhet og beredskap skal ivareta Statsforvalterens rolle blant annet innen forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret.

Dialog og samarbeid med kommunene og regionale aktører inngår i arbeidet med å styrke og videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap i Troms og Finnmark.

Vi gjennomfører blant annet øvelser, tilsyn, kurs og seminarer. Jobben innebærer reising. 

Arbeidsoppgaver for stillingen:

 • behandle innkomne saker og oppdrag 
 • forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid
 • planlegge, gjennomføre øvelser og tilsyn
 • ha dialog med, veilede og samarbeide med kommunene i Troms og Finnmark og andre aktører på regionalt nivå 
 • intern beredskapsplanlegging
 • krisehåndtering

Kontorsted for denne stillingen er Tromsø.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du: 

 • ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad.  Kortere relevant utdanning sammen med lang arbeidserfaring og god kompetanse, kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner
 • ha gode kommunikasjonsevner og gode analytiske evner 
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig 
 • kunne bli sikkerhetsklarert for H
 • ha førerkort klasse B ved tiltredelse i stillingen

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • har kompetanse og/eller erfaring fra samfunnsplanlegging
 • har erfaring fra offentlig forvaltning eller fra arbeid opp mot offentlig forvaltning
 • har kjennskap til samisk språk og kultur
 • har kjennskap til eller erfaring i bruk av DSB CIM
 • har kjennskap til eller erfaring i bruk av Nødnett
 • har kjennskap til eller erfaring i bruk av GIS

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tar også hensyn til hvordan du kan komplettere sammensetningen i samfunnsikkerhets- og beredskapsstaben forøvrig. 

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver i kode 1434, fra kroner 500 000,- til kroner 580 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. 

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Her får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.  

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 481 57 540 eller assisterende beredskapsdirektør Kjersti Kristiansen på telefon  77 64 20 46 / 971 26 746.  

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du legger inn CV og skriver søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå