19/04/2021

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen bedriftsøkonomi

 • Høgskulen på Vestlandet
Administrasjon - Økonomi Høgskole - Universitet

Stillingsbeskrivelse

 

 

SØKNADSFRIST: 06.05.2021

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor  innen bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Stillingen er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet bedriftsøkonomi. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling.

Arbeidsstedet vil være Bergen.

 


Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, i fag som økonomisk styring, økonomisk analyse og investering og finansiering
 • Veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ved tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektor er det knyttet forventinger til vitenskapelig produksjon og aktiv deltakelse i utvikling av søknader mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

 


Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)   

Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og som har utpregede analytiske evner.

Formelle kvalifikasjoner:

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om PhD-grad innenfor et fagområde som er relevant for den utlyste stillingen.
 • For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor økonomisk styring, men også andre profiler kan være aktuelle.
 • Utdanningsfaglig kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse for og erfaring med ekstern forskningsfinansiering og internasjonalt samarbeid
 • Interesse for undervisning
 • Interesse for og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetoder
 • Interesse for digitalisering
 • Relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet bedriftsøkonomi, for eksempel gjennom utøvelse av stilling som controller, økonomimedarbeider eller konsulent.

Undervisningsspråket er norsk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk er derfor påkrevd.

Personlige egenskaper:

 • God formidlingsevne
 • God samarbeidsevne
 • Fleksibel
 • Engasjement og evne til å ta initiativ

 

Utdanningsfaglig kompetanse: Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • vitenskapelige arbeid (inntil 10 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling  (https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/kriterier-for-utdanningsfaglig-basiskompetanse-ved-ansettelse-og-opprykk-i-forsteam-2020.pdf)

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen  er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode førsteamanuensis (1011)/førstelektor(1198) /høgskolelektor (1008).

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 


Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen

tlf: 55 58 55 94

 

 


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no/)

Video

Ansettelsesform

Fast

Søk nå