19/02/2021

Saksbehandler eiendomsskatt

  • Kongsberg kommune
Administrasjon - Økonomi Eiendom Saksbehandler

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.03.2021

Kort om stillingen 
Kongsberg kommune har ledig 100% fast stilling som saksbehandler på eiendomsskatt i seksjon samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. 

Arbeidsoppgavene er knyttet til kommunens arbeid med eiendomsskatt, bl.a. besiktigelse av eiendommer med tilhørende saksbehandling, klagebehandling og håndtering av henvendelser som gjelder eiendomsskattesaker. I tillegg er det aktuelt å utføre oppgaver knyttet til matrikkelføring og adressering   

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse . 

Vi tilbyr 

Du blir en del av en seksjon med bred fagkompetanse og et godt arbeidsmilljø. Arbeidsoppgavene gir utfordringer og gode utviklingsmuligheter innenfor fagområdet eiendomsskatt og tilgrensende fagområder.  

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring. 

Fleksibel arbeidstid 

Lønn etter avtale.  

Innhold i stillingen 

  • Saksbehandling knyttet til eiendomsskatt, herunder også klagebehandling. Dette fordrer god publikumsdialog både muntlig, skriftlig, ved oppmøte fra publikum og ute på befaringer.  
  • Administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemd og klagenemd, herunder sekretærfunksjoner for eiendomskattenemndene.  
  • Besiktigelse av eiendom for taksering med tilhørende saksbehandling;  
  • Sikre god kvalitet på datagrunnlaget for eiendomsskatt og kommunale avgifter. 
  • Budsjettering av eiendomsskatteinntektene, herunder bistand til økonomiavdelingen 
  • Andre relevante oppgaver i seksjonen, slik som bl.a. adresseringsoppgaver og matrikkelføring.  

Krav og ønsker til deg 

Vi søker deg som har formell og reell kompetanse på fagfeltet, og som relativt raskt kan gå inn og bidra i oppgavene som beskrevet over. Vi ser gjerne at du har erfaring med eiendom, og har teknisk innsikt i bygg- og kartdata, erfaring fra bruk av relevante dataverktøy og god tallforståelse. Du bør kunne analysere datagrunnlag, for effektivt arbeid med store datamengder, kvalitetssikre innhold og metoder og framstille dette på en pedagogisk måte.  

Det er ønskelig med utdanning på høgskolenivå, men solid arbeidserfaring kan kompensere for utdanning. 

Erfaring med matrikkelføring er en fordel. 

Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper da stillingen innebærer utstrakt kontakt med kommunens innbyggere og politiske utvalg.  

Personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt. 

Stillingen innebærer arbeid i felt innenfor Kongsberg kommunes grenser slik at søkere må ha gyldig førerkort kl. B.  

Formelle kvalifikasjonskrav

Utdanning på bachelornivå fra høgskole/ universitet. Solid og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 

Annet 
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune med arbeidsted Kongsberg rådhus. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Tiltredelse etter avtale  

Søknad 

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.  
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Kontaktpersoner:

Hanne Svalbjørg
tlf: +47 916 62 593

Rune Fredriksen
tlf: 938 45 643

Ansettelsesform

Fast

Søk nå