18/02/2021

Psykolog

 • Askøy kommune
Helse - Sosial - Omsorg Psykolog

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.03.2021

Askøy PPT har ledig en 100 % stilling hvor vi søker etter en psykolog som kan bidra med psykologfaglig kompetanse og være en del av organisasjon- og kompetanseutviklingsarbeidet som PPT Askøy driver og deltar i.

Arbeidsoppgaver
 • Inngå i samarbeid og utviklingsarbeid på tvers av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, for barn og unge knyttet til psykisk helse.
 • Delta i tjenestens systemrettede arbeid herunder nettverk og prosjekter.
 • Veiledning av pedagogisk personale i barnehage og skole.
 • Veiledning internt knyttet til sammensatt problematikk i henviste saker.
 • Deltakelse i PP-tjenestens organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehage og skole.
 • Andre oppgaver kan knyttes til stillingen utover det som er beskrevet over.
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha godkjent autorisasjon som psykolog. 
 • Søker bør ha utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år.
 • Søker bør ha kompetanse og/eller erfaring knyttet til organisasjonsutvikling.
 • Søker bør ha kompetanse og/eller erfaring knyttet til psykiske helsearbeid.
 • Søker bør ha kompetanse og/eller erfaring knyttet til rusproblematikk.
 • Søker bør ha kompetanse og/eller erfaring knyttet til sammensatt problematikk.
 • Søker må ha kompetanse i/og interesse for veiledning.
 • Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra PP-tjenesten.
 • Søker bør ha førerkort klasse B. 
 • Søker må fremvise dokumentasjon på autorisasjon.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.
Personlige egenskaper
 • Kan samarbeide og bidra med psykologfaglig kompetanse i tverrfaglige team både internt og eksternt. 
 • Jobber systematisk, strukturert og målrettet både individuelt og sammen med andre.
 • Har gode muntlige/skriftlige kommunikasjonsferdigheter og arbeider selvstendig.
 • Bidrar aktivt i utvikling av kontorets kompetanse og tolkningsfellesskap.
 • Er endringsvillig og fleksibel i en PP-tjeneste som stadig er i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig.
 • Vi oppfordrer begge kjønn om å søke.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • Avtale om dekning av spesialiseringsordning
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø

Særlige krav knyttet til stillingen: 

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse 

Generelle opplysninger

 I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:

 •  Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår

Kontaktinformasjon

Jan Heggertveit
Leder
56 15 84 50
post.ppt@askoy.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå