18/02/2021

Bibliotekleder ved Sør-Varanger bibliotek, 100 % fast stilling.

  • Sør-Varanger kommune
Kultur - Bibliotek - Museum Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.03.2021

Virksomhet:

Sør-Varanger bibliotek er et mellomstort folkebibliotek i Kirkenes sentrum med 4,3 årsverk fordelt på 6 faste ansatte. Bibliotekarealet består av ca 1000 m2 på tre etasjer med bla galleri, studierom, spillrom, to scener og miniamfi. Biblioteket kjøper tjenester fra Deanu/Unjárgga girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby som betjener distriktet Bugøynes. Biblioteket jobber aktivt for å være en naturlig møteplass og et moderne bibliotek for brukere i alle aldersgrupper. Årlig har biblioteket ca. 50 000 besøkende og ca. 150 arrangement for store og små. Vi samarbeider med flere lokale festivaler, organisasjoner og foreninger. Biblioteket har en av Norges største samlinger russisk litteratur og har til stadighet store og små samarbeidsprosjekter med våre russiske grensenaboer i Petsjenga og Murmansk. I oktober 2021 er Kirkenes vertskap for Finnmark Internasjonale Litteraturfestival, som biblioteket har tradisjon for å ha et tett samarbeid med. Se våre hjemmesider: https://sor-varangerbibliotek.no/ 

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker en moderne leder med tillitsbasert lederstil som brenner for bibliotek, er utadvendt og innovativ. Biblioteklederen har også en viktig rolle som nettverksbygger med samarbeidspartnere i lokalmiljøet, i Russland og ellers i Barentsregionen. Biblioteklederen er inkludert i bibliotekets vaktplan, så enkelte kvelds- og helgevakter må påberegnes. 

Arbeidsoppgaver:

Som bibliotekleder er du ansvarlig for:

- Ledelse og daglig drift av biblioteket.

- Utvikling av bibliotekets tilbud i tråd med samfunnets og brukernes behov.

- Personaloppfølging og –utvikling.

- Økonomistyring med budsjett og regnskapsansvar.

- Saksbehandling.

- Å bidra til gode brukeropplevelser.

- God samhandling med ulike interne og eksterne aktører.

- Skrankevakt (kveldsvakter og helgevakter inngår i turnus). 

Kvalifikasjoner:

- Jfr.biblioteklovens § 5 skal bibliotekfaglig leder enten inneha bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag, bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning eller tilsvarende utdanning.

- God kunnskap om litteratur.

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

- En god relasjonsbygger.

- Jobber strukturert og målrettet, og som trives med å ha flere prosesser gående samtidig.

- Har god digital kompetanse.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

- En givende og variert arbeidshverdag.

- Mulighet til å forme kulturmiljøet i en spennende grensekommune.

- Mulighet til å bli kjent med andre kulturer i Barentsregionen.

- Kjekke kollegaer i et godt arbeidsmiljø.

- Fantastisk tilgang til vakker natur, jakt og friluftsliv rett utenfor stuedøren.

- Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10%, maks kr. 25.000,- per år, samt lavere skatt.

 

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 % 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktpersoner:
Dagfinn Gjerde
tlf: 78 97 17 71

Harald Sørensen
tlf: +47 78 97 17 91

Hjemmeside:
/sor-varangerbibliotek.no/

Ansettelsesform

Fast

Søk nå