11/01/2021

Rådgiver/Seniorrådgiver reindrift (Tromsø/Andselv)

  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Naturvitenskap Naturvern Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.01.2021

Reindriftsavdelingen har 17 medarbeidere fordelt på fem kontorer  Troms og Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø. 

Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås.

Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruks- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner. 

Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv.

Om stillingen

Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv.

Vi har en stilling ledig der du kan få jobbe med saksutredninger og andre oppgaver knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften.

Du skal behandle saker etter reindriftsloven, jobbe med veiledning av næringen om produksjon og lønnsomhet i reindriften.

Du skal lede oppdrag/prosjekter innen ressursforvaltning og naturforvaltning og samarbeide med andre avdelinger og fagmiljøer om våre oppdrag innen natur-/areal og ressursforvaltning og næringsutvikling.

Du må være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt.

Det kan også bli noe befaringer og kontrolloppdrag i felt i denne jobben. 

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du

  • ha master i reindrift, næringsutvikling, biologi/økologi, naturforvaltning eller ressursforvaltning
  • beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig 
  • ha førerkort klasse B, BE, S og T

Vi ønsker at du har

  • samisk språk- og kulturkompetanse
  • erfaring med å jobbe i team og prosjektledelse
  • erfaring fra offentlig forvaltning
  • erfaring med beitegransking

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

- lønn som rådgiver i kode 1434 fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner eller som seniorrådgiver i kode 1364 fra 535 200,- kroner til 643 000 ,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.  

- hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Kontorsted: Andselv i indre Troms og i nærhet til storslått natur med gode muligheter for et variert friluftsliv, eller i Tromsø som byr på byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.  

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du legger inn CV og skriver søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå