08/01/2021

Førstekonsulent

  • Vestland fylkeskommune
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2021

Ved HR-seksjonen, HR-løn er det ledig heil stilling som førstekonsulent/lønsmedarbeidar frå 1. februar 2021. Stillinga inngår i eit team på 12 medarbeidarar på HR-løn, som er lokalisert i Bergen og Leikanger. HR-løn handterer alt rundt lønsutbetaling til dei 6000 tilsette i Vestland fylkeskommune. Den ledige stillinga er lokalisert til Leikanger/Bergen. 

Arbeidsoppgåver

Lønsarbeid (A til Å)
Handtering av sjukefråvær og refusjonar
Reiserekningar og utlegg

Kvalifikasjonar

Fagbrev innan kontorfag eller tilsvarande utdanning innan handel og kontor 
Det er ønskjeleg med noko relevant høgare utdanning innan fagfeltet eller tilsvarande 
God kunnskap om lov- og avtaleverk innan løn, sjukefråvær, samt reiseutlegg 
Brei erfaring frå tilsvarande arbeid 
Gode datakunnskaper, særleg Excel  

Personlege eigenskapar

Serviceinnstilt
Strukturert
Påliteleg
Sjølvstendig
Høg arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Løn etter tariff
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Fleksibel arbeidstid
Godt arbeidsmiljø

Kontaktperson:
Hanne Lin Øvsthus
Leiar
Telefon 480 24 647

Ansettelsesform

Fast

Søk nå