08/01/2021

Flygerinspektør teori

 • Luftfartstilsynet
Luftfart

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 22.01.2021

Vi søker etter en medarbeider til stilling som flygerinspektør teori. Stillingen er plassert i seksjon for menneskelig ytelse og utdanning i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som sammen jobber med saker vedrørende utdanning, sertifikater, flymedisin og HMS. Den rette personen kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver. Du vil få jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Som flygerinspektør teori vil du gjennom din unike kompetanse være med på og styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart. 
 
Vår nye medarbeider må ha minimum fem års erfaring som flyver i ervervsmessig eller militær luftfart. Videre bør vedkommende ha omfattende erfaring fra instruktørvirksomhet innen sivil eller militær luftfartsorganisasjon. Inspektørene er den utøvende delen av tilsynsarbeidet, og evnen til å spille på lag, jobbe tverrfaglig samt ivareta et godt arbeidsmiljø er viktig for Luftfartstilsynet.
 
Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig arbeid med teorieksamen til privat- og trafikkflygersertifikat for fly og helikopter
 • Utstedelse av sertifikat og tilsyn med sertifikatinnehavere
 • Godkjenning av og tilsyn med utdanningsinstitusjoner innen lett luftfart, samt godkjenning/akseptering av ledende personell tilknyttet disse
 • Saksbehandling relatert til kravspesifikasjoner innenfor sertifikatbestemmelser og øvrige forskrifter seksjonen er ansvarlig for
 • Faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter
 • Utarbeidelse av forskriftskrav og informasjonsmateriell til brukere/målgrupper
 • Utvikling av interne håndbøker og prosedyrer
Kvalifikasjoner
 • Inneha, eller ha hatt gyldig sertifikat av type CPL/IR, (A/ H). Helikoptererfaring vil bli vektlagt
 • Må ha 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfart. For søkere med lavere flygererfaring kan annen operativ erfaring relatert til fagområdet bli vurdert
 • Bør ha omfattende erfaring fra instruktørvirksomhet innen sivil eller militær luftfartsorganisasjon.
 • Det er ønskelig med erfaring som CTKI eller teoriinstruktør fra skole med integrert utdanning
 • Det er ønskelig med god kunnskap om teoriutdanning for privat- og trafikkflygere
 • Akademisk utdanning på bachelornivå eller høyere er ønskelig
 • Operativ administrativ erfaring og ledererfaring vektlegges.
 • Erfaring fra kvalitetsrevisjon og risikostyring vektlegges
 • Må ha gode IKT-kunnskaper
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det stilles krav om uttømmende politiattest

Den totale kompetanseprofilen til kandidaten vil bli vurdert.
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Evne til å se detaljenes betydning i helheten
 • Evne til å ta initiativ
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Analytisk og helhetstenkende
 • Kontaktskapende og god til å samarbeide
 • Ha høy integritet og rolleforståelse som statsansatt
Vi tilbyr
 • Krevende faglige utfordringer samt interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Nært samarbeid med andre faggrupper
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Lønn etter Statens regulativ som seniorrådgiver sko 1364. Avlønning i lønnsspennet kr. 672.000 - 708.000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes i særskilte tilfeller. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
 • Pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
 • Parkeringsgarasje og kantine

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV -en.

Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV -en, vil bli invitert til intervju

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer 

Kontaktinformasjon

Erik Hammer
seksjonsleder
994 01 448
ham@caa.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå