06/01/2021

Lærerstillinger ved Frøya Ungdomsskole

  • Frøya kommune
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.01.2021

Om stillingen

"Frøya Ungdomsskole er en nyetablert 8.-10.skole som tar imot elever fra alle skolene på Fast-Frøya.  Skolen ble en selvstendig enhet fra august 2019 og flyttet da inn i nyoppussede lokaler i kommunesentret Sistranda. Skolen har per i dag et elevantall på 130, men med et raskt voksende elevgrunnlag vil dette antallet øke betydelig i årene fremover. Skolen har i dag 25 ansatte. Som kollega ved Frøya ungdomsskole får du muligheten til å være med å ha innvirkning på å skape en helt ny enhet i Frøyaskolen. " 

1.    50% sykevikariat som faglærer i norsk med umiddelbar tiltredelse.
2.    Svangerskapsvikariat i 100% fra 1. mars 2021 som faglærer i fortrinnsvis basisfagene norsk og engelsk, i tillegg til KRLE, samfunnsfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker lærere som kan skape gode relasjoner med elevene, foreldre og kollegaer. Du må være bevisst din voksenrolle og være forpliktende mot kollektive bestemmelser. Du må ta aktivt del i skolens utviklingsarbeid.

Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Lønn etter tariff
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
  •  En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
  • Heltidskultur i fokus

  •  

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Margit Kristiansen Myrseth på mail margit.kristiansen.myrseth@froya.kommune.no  eller telefon 97484800.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå